Chia sẻ

Tánh Phật : Lời Hứa Và Sự Lãng Quên

Ngày đăng: 29-12-2020

Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 31 ngày 12/07/2020


Trò hỏi:
 
Tổ chức của một dòng tộc là như thế nào mà tánh Phật muốn vào tam giới này thì phải xin dòng tộc để đi luân hồi ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ đó Tánh Phật nó vô đây tất nhiên là hỏi ông thần chủ quản lý trái đất này đồng ý, khi đồng ý rồi thì mới sai một vị thần thừa hành dẫn Tánh phật này đi xem 4 cái dòng tộc để Tánh phật chọn, thần hỏi: có 4 dòng tộc ở bên đông - tây - nam - bắc đó giờ muốn vào cái nào?, Tánh phật nói: “ tôi muốn qua phương đông”, thì thần dẫn qua phương đông cái nước nào Tánh phật thích, đến phương đông thần quăng Tánh phật xuống dòng tộc chổ đó. 
 
Thí dụ
 
Dòng tộc có 80 quốc gia thì Thần thừa hành hỏi Tánh phật muốn vô cái quốc gia nào? thì ông thần mới cho quăng vô quốc gia đó.
 
Vô quốc gia đó rồi đưa vô cái dòng họ đó, bắt đầu phải làm cam kết “ông vô đây ông nói ông làm cái gì?" 
Tánh phật nói: "tôi tạo công đức" 
Thần nói: “nhớ nha không có tạo phước đức chỉ tạo công đức thôi, Tánh phật phải cam kết“, cam kết vừa xong qua bữa sau vào tử cung nằm 9 tháng 10 ngày quên hết mà ra chỉ tạo tạo phước đức - ác đức rồi đi luân hồi.
 
Tóm lại: Tánh Phật vô đây phải ký 2 cái cam kết, một cam kết với ông thần chủ quản lý trái đất (có thần thừa hành làm chứng) và thứ hai là với ông Thần dòng tộc, nhưng mà vô rồi ngủ 9 tháng 10 ngày xong ra rồi quên không nhớ gì cam kết hết, rồi cái Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này.

Trò hỏi:

 
Vậy trưởng dòng tộc lấy tư cách gì để đề cử một vị thần để theo dõi tánh Phật ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái này là nhiệm vụ thần thừa hành chứ tư cách gì, Thần chủ sai thần thừa hành dẫn Tánh Phật vào dòng tộc và dòng họ để mượn thân làm người tạo công đức, nhưng khi vào ngủ 9 tháng 10 ngày quên hết ra đời toàn tạo phước đức - âm đức - và ác đức nên luân hồi mãi trong tam giới này, phải đợi 10.000 năm sau ông Phật ra đời chỉ cái Pháp Thiền Tông này, nhưng mà không được, mới có một ông mà 10.000 năm Tánh phật không chịu nghe, nên phải đợi 5-70 tỷ năm mới nhớ, con suy nghĩ đi bao nhiêu đời đó thế giới vật lý nó quay không cách nào thoát ra được hết, mà hiện nay thiền tông ra đời chỉ đường về mà đệ tử Ngài còn chửi nát thì còn người bình thường làm sao giải thoát được cái quy luật này.
 
Chuẩn hóa thiền tông 12/7/2020