Chia sẻ

Tần số pháp trần phát ra của người có công đức vô lượng, vừa, ít

Ngày đăng: 07-10-2021

Trong kinh thường nói câu: “Phật pháp nhiệm màu” là nói chỗ lực phát ra của những ngôn từ Thiền Tông là vậy


Trò hỏi:
 
Loài Thần và Thánh nghe được tần số âm thanh như thế, nên khi một Trung Ấm Thân phát ra được Pháp trần, các loài này không thể đến gần, là do họ sợ tần số của Pháp trần, hay do họ biết rằng tại tần số đó, họ không thể làm nhiễu loạn Trung Ấm Thân?
 
Thầy trả lời:
 
Pháp trần phát ra của Người có Công đức, giống như làn sóng điện cực Dương 500 kVA vậy. Phát ra bằng Công suất Công đức, gọi là Điện từ cực Dương. Vì vậy, các loài ở cõi Âm, họ mang thân bằng Điện từ Âm Dương, nên họ không dám đến gần. 
 
Người nào có Công đức ít, tức nhiên Công suất phát ra không mạnh, giống như Công suất của Điện từ 5 hay 10 VA vậy, họ nắm Trung Ấm Thân của Người này được. Mới nói chuyện với người này. Mới có chuyện giằng co. 
 
Còn Người có Công đức vô lượng, thì Ban nghi lễ: Thần - Thánh - Tiên sẽ tạo ra một cái Bầu bằng Điện từ Âm Dương, chụp người có Công đức vô lượng lại, để cản lực Công suất vô lượng, nhờ đó Ban Nghi lễ: Thần - Thánh - Tiên, họ mới đưa Người này ra hành lễ được. 
 
Giống như thả hổ về rừng, thì phải nhốt con hổ lại, rồi mới thả nó vào rừng. Còn hổ con thì không cần, vuốt ve nó cũng được. Trong kinh thường nói câu: “Phật pháp nhiệm màu” là nói chỗ lực phát ra của những ngôn từ Thiền Tông là vậy. Còn ngôn từ Phật pháp Vật lý, đối với Thần - Thánh - Tiên và Thập loại Thánh, họ xem là của những Người còn Nhân quả Luân hồi, nên họ xem thường lắm! 
 
Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam ngày 1/10/2021