Chia sẻ

Tại sao ông A Nan tìm tâm trong Thủ Lăng Nghiêm đều bị Đức Phật bác hết

Ngày đăng: 22-11-2021


Trò hỏi
 
Thưa bác. Ở hội Lăng Nghiêm, Đức Phật có hỏi ngài  A Nan về 7 chỗ ở của Tâm và Mắt (Thất xứ truy Tâm) nhưng đều bị Đức Phật bác ra. Xin bác giải thích cho con, tại sao Đức Phật lại bác ra, thưa bác?
 
Thầy trả lời
 
Ở hội Lăng Nghiêm. Ông A Nan trình với Đức Phật là ông có cái Tâm.
 
Đức Phật hỏi ông A Nan Tâm của ông ở đâu? Ông A Nan trả lời với Đức Phật là Tâm của ông ở trong thân ông.
 
- Đức Phật hỏi:
 
“Tâm ở trong thân ông, nó ở chỗ nào?”
 
Ông A Nan trình thưa:
 
“Tâm con ở trong thân con”
 
Đức Phật nói:
 
“Tâm ông ở trong thân ông. Cớ sao nó không thấy Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận của ông?”
 
- Ông A Nan không trả lời được, liền nói qua chỗ khác:
 
“Tâm con ở trong Mắt con”
 
Đức Phật nói:
 
“Tâm ông ở trong mắt của ông, sao nó không thấy con Mắt của ông?”
 
- Ông A Nan không trả lời được liền nói qua chỗ khác:
 
“Tâm con ở ngoài Thân con”
 
Đức Phật nói:
 
“Tâm ông ở ngoài Thân ông. Sao nó không thấy Mặt ông?”
 
- Ông A Nan không trả lời được liền nói qua chỗ khác:
 
“Tâm con ở giữa Trong và Ngoài thân con”
 
Đức Phật nói:
 
“Tâm ông ở đâu thì phải xác định rõ ràng!”
 
Ông A Nan trình với Đức Phật 7 chỗ của Tâm. Nhưng nơi nào Đức Phật cũng bác bỏ.
 
Câu chuyện này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là “Thất xứ truy Tâm” tức 7 chỗ tìm Tâm.
 
Khi Thiền Tông được phép Chính Quyền và GHPG Việt Nam cho công bố ra thì mới biết Tâm chính là Tánh Phật của mỗi người. Nó nằm ở trung tâm não bộ của con người. Trung tâm não bộ của con người có cái kho gọi là “Như Lai Tàng” tức kho chứa Công Đức và Tánh Phật bằng Điện Từ Quang. Từ đây lan tỏa khắp châu thân, nên phóng ra lục căn của mỗi con người là Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Ý, Thân của con người.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021