Chia sẻ

Tại Sao GHPGVN Tìm Đủ Mọi Cách GIẾT thiền tông - CẤM sách thiền tông - DẸP chùa thiền tông

Ngày đăng: 28-12-2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lập ra có hai mục đích: Củng cố lại cái đoàn thể dùng sức mạnh để ép người ta. Thứ hai là: dùng sức mạnh linh thiêng huyền bí để thu tiền.


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 54-55 ngày 23/05/2020


Trò hỏi:
 
Thưa Bác sao Nhà nước cho tự do viết sách, sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại cấm Bác viết sách ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái sách của Bác viết ra nói rõ sự thật thì mấy ông thầy không cúng được thành ra tìm cách để phá cái này, nói đúng ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có cấm nhưng mà mấy ông thầy cúng lợi dụng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam cúng mới cấm Bác cái này.

Trò hỏi:

 
Thưa Bác, quyển Huyền ký, con thấy Bác chỉ nêu có hai ý gồm:
 
- Một: Bác trình bày về Tam giới mà giới khoa học họ gọi là Hệ Mặt trời.
 
- Hai: Bác trình bày Trái đất là nơi ngũ thú tạp cư và loài thực vật.
 
Chỉ có vậy thôi. Cớ sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại cấm mà thu hồi lại ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Bởi vì Bác trình bày hai cái này rất khoa học trong cái này nó không có linh thiêng mà bằng khoa học, còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nói về linh thiêng, vì thế bắt buộc phải cấm cái này để cho cái linh thiêng nó nổi lên, vì thế gian này tất cả các nơi thờ phượng mà không linh thiêng không ai tới, trong khi đó Bác chỉ rõ cái gì là linh thiêng mà linh thiêng ai làm ra, cái này Bác giải thích bằng vật lý và bằng khoa học rõ ràng, nên Giáo hội Phật giáo bắt buộc phải cấm nếu không cấm thì không ai đến chùa cúng.

Trò hỏi:

 
Thưa Bác, con thấy Bác viết sách trình bày rất thực tế và khoa học. Người Việt Nam chúng con rất hãnh diện ở Việt Nam có người rất uyên thâm Phật học. Cớ sao, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không giúp đỡ Bác mà còn cấm Bác ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lập ra để làm gì nó có hai cái mục đích: 
 
 + Thứ nhất: củng cố lại cái đoàn thể dùng sức mạnh để ép người ta. 
 
 + Thứ hai là: dùng sức mạnh linh thiêng huyền bí để thu tiền
 
Những sách Bác viết ra thì hoàn toàn chống đối lại những việc đó, vì thế mà Giáo hội không ủng hộ mà phải triệt tiêu cho bằng được.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác, con thấy Bác viết sách trình bày về giác ngộ rất rõ ràng cớ sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại không cho? vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam giải thích giác ngộ như thế nào mà lại cấm Bác ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Giáo hội Phật giáo dạy chữ giác là rinh - chữ ngộ là thấy cái gì ngộ ngộ ông giác, chứ còn Bác giác ngộ là hiểu biết còn ông thấy giác ngộ của ông là ông rinh cái gì đẹp thành ra đối nghịch với Bác, vì thế mà ông muốn triệt tiêu cái này để ông rinh những cái đẹp về chùa. 
 
Con thấy tất cả các chùa trang trí rất đẹp, duy nhất cái chùa Tân Diệu chỉ có cái cành hoa mà hoa Bác nhổ ở ngoài ruộng Bác đem vô Bác cắm, hoàn toàn không có cái nào đẹp hết.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác, con thấy Bác viết sách trình bày về giải thoát cũng thật rõ ràng và khoa học cũng có thể nói, từ nhỏ đến lớn con chưa nghe Thầy nào dạy giải thoát thật rõ ràng và khoa học, cớ sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại không cho Bác phổ biến ra để nhân dân Việt Nam ai cũng muốn tu giải thoát họ biết, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại cấm? Vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam dạy giải thoát là sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Giải thoát bằng thực tế không dạy mà Giáo hội Phật giáo muốn dạy giải ngân. (Con đến chùa chỉ móc túi bỏ tiền vào hòm công đức cho ông).
 
-  Bác ở đây là muốn: con đi ra ngoài sức hút vật lý của thế giới vật lý này gọi là giải thoát.
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở đây không muốn giải thoát mà chỉ muốn giải ngân nên tìm mọi cách dập tắt cái chùa Tân Diệu này.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020