Chia sẻ

Tại sao có những người tu thiền tông trong thời gian rất dài nhưng sau cùng lại xảy ra mâu thuẫn

Ngày đăng: 11-09-2021

do: Thánh dẫn vô - sau cùng phải cướp cái Thiền tông này, chứ người bình thường không dám cướp cái Thiền tông. 


Trò hỏi:
 
Thưa bác tại sao có những người tu Thiền tông như nhau có một khoảng thời gian dài như nhau để tìm hiểu về Thiền tông, nhưng mà rồi đến một lúc nào đó thì họ lại phát sinh mâu thuẫn với nhau ạ, cùng tu Thiền tông với nhau cùng dìu dắt nhau vào Thiền tông cùng có một khoảng thời gian rất dài để tìm hiểu trao đổi và chia sẻ, nhưng rồi đến một thời điểm nào đó bắt đầu là mâu thuẫn, và nó khi đã phát sinh mâu thuẫn rồi là họ lại không thể nào mà hợp lại được nữa?
 
Thầy trả lời:
 
- Thế giới này: người ta đến tu theo Thiền tông ban đầu mục đích để làm cái gì?:
 
+ Tất cả người nào mà có âm lực mà vô tu Thiền tông là mục đích họ muốn chiếm đoạt cái Thiền tông chứ không phải là người ta muốn giải thoát đâu.
 
+ Người muốn chiếm đoạt này để vô được Thiền Tông phải do một vị Thánh lớn hỗ trợ mới vào còn Thánh Nhỏ không dám làm
 
Những người này do Thánh Cấp Lớn xúi rồi thì thôi khó lắm không quay đầu lại được, nên nó có chuyện phản thiền. 
 
Chuyện phản thiền này trong Giáo lý Đức Phật có nói đến chuyện này, người ta đến do: Thánh dẫn vô - sau cùng phải cướp cái Thiền tông này, chứ người bình thường không dám cướp cái Thiền tông
 
Những con người có cái ý đồ đó thì càng ngày nó càng sâu sắc hơn, nhưng mà người ta che dấu rất kỹ, chỉ trừ trường hợp sau cùng vì lý do gì tự động họ phải đi là do thần Kim Cang, vì thần Kim Cang có bổn phận bảo vệ cái Thiền tông này, thần Kim Cang vẫn biết chứ sao không biết, nhưng cái nhiệm vụ thần Kim Cang làm vậy để chứng minh: “tất cả những cái gì đồ quý con đưa ra thì phải có người ăn cắp - đồ không quý giục nó không nhặt nữa ”. 
 
Tánh tham con người nó vậy: Tánh Tham bình thường không dám làm, còn cái Tánh tham mà nó vượt trội do Thánh xúi (hỗ trợ) thì con phải đi lấy của người ta.
 
Ví dụ
 
Mấy người tu A La Hán sẽ không thành công đâu, Thánh cấp lớn giúp thì người tu mới thành A La Hán liền, vì thế mà nó nói có câu là: thánh A La Hán
 
+ Những việc này thà thậm sâu trong nhà Phật về sau mới được tiết lộ ra, cái này mà đưa ra ngoài thì nó sẽ đảo ngược mấy ông thầy tu vật lý ngay
 
Hiện nay bắt đầu nó đảo ngược dần dần, thì từ đây tới 1 năm sau con sẽ thấy cái lối tu của đạo Phật nó sẽ đổi hoàn toàn hết. 
 
Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông mà nó ra đời rồi thì cần cái pháp lý để nó phát ra, còn nó không có cái giấy phép này thì không được quyền nói, nó có giấy phép nó mới nói rộng hơn.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Thiền Tông ngày 14/02/2021