Tại sao tập Huyền Ký của Đức Phật lại giao cho cư sỹ mà không giao cho tu sỹ

Ngày đăng : 08-01-2021 07:01:03

Bây giờ mình mới trở lại câu chuyện ngày xưa đó, tại làm sao khi mà Đức Phật dạy Pháp Môn Giải Thoát này mà

Xem thêm

Xin Đố Các Phật Tử: Trong Chùa Ai Cao Nhất?

Ngày đăng : 28-12-2020 04:12:52

trong chùa có 4 người: Hoà Thượng – Thượng Toạ - Đại Đức - Phật Tử trong 4 người này ai là cao nhất và thành phật được?

Xem thêm

Đố Người Thế Gian: Tu - Sỹ .....?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:55

không biết đạo Phật dạy cái gì, ông Phật Thích Ca là ai, thế giới này là thế giới gì, người ta không có hiểu

Xem thêm

Hội Thảo Cung Cấp Chứng Cứ Vi Phạm Pháp Luật Của Cá Nhân, Tu Sỹ Phật Giáo Và Cán Bộ Nhà Nước

Ngày đăng : 07-01-2021 10:01:43

luật pháp nước ta, là luật pháp tiên tiến nhất, công bằng nhất, dân chủ nhất và trong sáng nhất. Chương 2, Điều 25: Công

Xem thêm