Núi Linh Thứu là ở đâu và có ý nghĩa gì

Ngày đăng : 11-11-2019 08:11:47

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 16

Xem thêm

Kiến Trúc Cơ Bản Đến Vĩ Mô Của Tôn Giáo Là Gì?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:31

quyển đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam đặc biệt không thể xuất bản được, chết đem xuống mồ 10.000 năm ông Phật kia ông ra cũng nói vậy

Xem thêm

Phương Pháp Ra Kệ Thiền

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:51

KIểm thiền là: kiểm bài kệ có đủ ý theo yêu cầu, còn bài hay hay không vẫn được

Xem thêm

Linh Sơn Sen Nở Thiền Tông; Ở Tại Đất Rồng Đã Mọc Núi Linh

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:40

Đây gọi là một di tích để nói cái dòng Thiền tông nó đi đàng hoàng, có 36 ông tổ dẫn đi và kết thúc

Xem thêm

Cái Dụng Yếu Chỉ - Bí Mật Thiền Tông là ....

Ngày đăng : 13-02-2021 01:02:12

Khi mà được truyền Thiền thì ông Phật đến, còn không thì Thần Kim Cang phải chứng cái này.

Xem thêm