Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 1 14-01-2018

Ngày đăng : 05-10-2018 08:10:59

Thưa quí độc giả và Phật tử, Đạo Phật là đạo trí tuệ và khoa học. Mục đích của Đức Phật lập ra đạo là giúp con người

Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 3 10-03-2019

Ngày đăng : 16-03-2019 10:03:05

37 Đạo phật thiền tông có đẩy lùi mê tín được không? Có làm cho dân trí Việt Nam lên cao được không? Có

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 16-06-2019

Ngày đăng : 16-06-2019 01:06:50

87 Người theo pháp môn thiền tông chưa kiến tánh nhưng học thuộc công thức, biết tạo công đức, ham muốn, vậy người này có lầm

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 23-06-2019

Ngày đăng : 24-06-2019 06:06:27

45 Một trăm người truyền thiền chỉ có một số được về phật giới tại sao thiền tông lại khó thế!

46 Tại sao các nhà khoa học lại

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 30-06-2019

Ngày đăng : 30-06-2019 10:06:24

12 Ý nghĩa câu : Ngoài ta tìm phật ắt theo tà?

13 Người tu tập thiền tông khi còn sống thì nên làm và tránh

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 07-07-2019

Ngày đăng : 07-07-2019 09:07:44

11 Người tu thiền tông đúng thì cuộc sống của họ như thế nào?

80 Tại sao thiền tông là pháp môn duy nhât trở về phật

Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 4 21-07-2019

Ngày đăng : 21-07-2019 09:07:10

54 Con người làm sao không khổ?

74 Tu theo thiền tông là cực khó vậy cực khó đó là như thế nào

Xem thêm

Pháp môn nào của đạo phật mới bao hàm cả khoa học và vượt qua cả khoa học

Ngày đăng : 15-01-2021 06:01:32

Các nhà khoa học nói, khoa học không tôn giáo thì khập khiểng, tôn giáo không khoa học thì mù

Xem thêm

Lục tổ dạy: Ngoài ta tìm Phật ắt tông tà là ý gì

Ngày đăng : 03-11-2019 09:11:29

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 8

Xem thêm

Tại sao các vị trong giáo hội lại chửi bác và không cho bác công bố pháp môn thiền tông

Ngày đăng : 24-11-2019 10:11:49

tôi mời tất cả những người trong Giáo hội và tất cả những người thầy mà có học vấn cao cỡ nào tôi không biết ra đây

Xem thêm

Dự đoán tương lai phật giáo - Năm điều rối loạn thời mạt pháp

Ngày đăng : 20-06-2020 01:06:50

Tương lai tỳ kheo sẽ nhận Giáo pháp từ cư sỹ

Xem thêm