Giải đáp đạo Phật Thiền tông 02-12-2018

Ngày đăng : 03-12-2018 05:12:57

Tại sao chưa ngộ được phật tánh thanh tịnh của chính mình

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 16-12-2018

Ngày đăng : 17-12-2018 06:12:16

Sống bằng tánh phật là sống như thế nào

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-12-2018

Ngày đăng : 24-12-2018 08:12:07

Tập cho thân tâm vật lý được tự nhiên thanh tịnh là tập làm sao

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 07-04-2019

Ngày đăng : 08-04-2019 07:04:48

28 Ai nói ta nói kinh kim cang là người đó phỉ báng ta, còn ai nói Phật không thuyết kinh người đó chê bai ta?

30 Tại

Xem thêm

Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm ...

Ngày đăng : 19-10-2019 11:10:29

Trích trong chuyên mục Chuẩn Hóa ngày 13/10/2019, câu 24

Xem thêm

Gia đình tu thiền tông thì con cái tạo công đức giúp bố mẹ có được không

Ngày đăng : 17-11-2019 08:11:15
"thanh tịnh- rỗng lặng- hằng tri" giờ này mới đem áp dụng, chứ đang sống bình thường áp dụng không
Xem thêm

Phật tử thiền tông thực hiện thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thấy màn trong suốt có phải là thấy cửa hải triều dương

Ngày đăng : 30-11-2019 10:11:25
khi đi về Phật giới nhìn thấy hoa tiêu phải ở trong trạng thái này thì đúng còn tất cả sinh hoạt thế giới
Xem thêm

Lúc làm việc con để tâm thanh tịnh

Ngày đăng : 01-12-2019 12:12:31

thế giới này sinh hoạt bằng tánh người chữ thanh tịnh khi nào rảnh rỗi mới đem ra áp dụng thôi, mà áp dụng để chi để cảm nhận

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 19-01-2020

Ngày đăng : 21-01-2020 06:01:09

Thời kỳ mạt pháp tại sao không ai nói tới giác ngộ và giải thoát

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-02-2020

Ngày đăng : 27-02-2020 09:02:40

tổ chức tại gốc cây bồ đề chứ không phải được giải đáp tại chánh điện Thiền tông như thường lệ

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-03-2020

Ngày đăng : 05-03-2020 09:03:08

Ai có đủ khả năng cho hỏi đáp tự do như soạn giả Nguyễn Nhân đang làm

Xem thêm