Giải đáp đạo Phật Thiền tông 19-01-2020

Ngày đăng : 21-01-2020 06:01:09

Thời kỳ mạt pháp tại sao không ai nói tới giác ngộ và giải thoát

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-02-2020

Ngày đăng : 27-02-2020 09:02:40

tổ chức tại gốc cây bồ đề chứ không phải được giải đáp tại chánh điện Thiền tông như thường lệ

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-03-2020

Ngày đăng : 05-03-2020 09:03:08

Ai có đủ khả năng cho hỏi đáp tự do như soạn giả Nguyễn Nhân đang làm

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 24-03-2020

Ngày đăng : 29-03-2020 08:03:21

Tinh hoa của đạo phật là gì

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-06-2020

Ngày đăng : 30-06-2020 07:06:02

51 Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử và thiền tông Tân Diệu có phải cùng nguồn gốc không

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-07-2020

Ngày đăng : 14-07-2020 12:07:35

Người tu thiền tông và không tu khi chết biểu hiện thế nào?

Xem thêm

Giữa Đồng tiền và Tinh hoa Đạo Phật cái nào nặng hơn

Ngày đăng : 10-08-2020 08:08:23

Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, vì vật chất, vì đồng tiền vì miếng ăn manh

Xem thêm