Giải đáp đạo Phật Thiền tông 19-01-2020

Ngày đăng : 21-01-2020 06:01:09

Thời kỳ mạt pháp tại sao không ai nói tới giác ngộ và giải thoát

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-02-2020

Ngày đăng : 27-02-2020 09:02:40

tổ chức tại gốc cây bồ đề chứ không phải được giải đáp tại chánh điện Thiền tông như thường lệ

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-03-2020

Ngày đăng : 05-03-2020 09:03:08

Ai có đủ khả năng cho hỏi đáp tự do như soạn giả Nguyễn Nhân đang làm

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 24-03-2020

Ngày đăng : 29-03-2020 08:03:21

Tinh hoa của đạo phật là gì

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-06-2020

Ngày đăng : 30-06-2020 07:06:02

51 Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử và thiền tông Tân Diệu có phải cùng nguồn gốc không

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-07-2020

Ngày đăng : 14-07-2020 12:07:35

Người tu thiền tông và không tu khi chết biểu hiện thế nào?

Xem thêm

Giữa Đồng tiền và Tinh hoa Đạo Phật cái nào nặng hơn

Ngày đăng : 10-08-2020 08:08:23

Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, vì vật chất, vì đồng tiền vì miếng ăn manh

Xem thêm

Tần số pháp trần phát ra của người có công đức vô lượng, vừa, ít

Ngày đăng : 07-10-2021 08:10:58

Trong kinh thường nói câu: “Phật pháp nhiệm màu” là nói chỗ lực phát ra của những ngôn từ Thiền Tông là vậy

Xem thêm