Lời Tuyệt Mật : Nhân Sự Sống ....!

Ngày đăng : 01-05-2021 03:05:25

con rùa mù mà tìm bọng cây ở trên đỉnh núi Himalaya là vậy, mù thì làm sao mà tìm được đường đi còn

Xem thêm

Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi...!..

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:31

làm sao mà giải thông được cái tam giới, từ cái vận hành của tam giới con phải thông đàng hoàng thì con mới biết

Xem thêm

Danh Tổ sư thiền là gọi danh ai, thầy xưng tổ sư thiền sẽ bị nhân quả gì

Ngày đăng : 06-09-2021 09:09:58

Thầy nào hám danh mê tiền mà xưng là tổ sư thiền thì bị nhân quả như sau: bị chết bất đắc kì tử, sau khi chết xuống địa

Xem thêm

Nhân quả gia đình là sao

Ngày đăng : 11-09-2021 08:09:44
Xem thêm

Nguồn gốc tánh phật từ đâu mà ra

Ngày đăng : 15-09-2021 09:09:56

Trong cái Phật giới (thế giới của Phật ở): trong đó nó có cái tánh Phật, tánh Phật giống như cái trứng cá vậy đó,

Xem thêm

Trong điện từ âm dương cuốn hút muốn thanh tịnh phải làm sao

Ngày đăng : 16-09-2021 09:09:52

Thế giới vật lý này lúc nào nó cũng sẽ: cuốn - hút, con muốn không hút thì chạy ra chứ đừng có ngồi đó mà

Xem thêm

Người tu thiền tông chết do tai nạn có trở lại gặp pháp môn thiền tông nữa không

Ngày đăng : 24-09-2021 09:09:07

Nếu có công đức thì được trở về Phật giới, không có công đức tái sanh làm người tu Thiền tông tiếp

Xem thêm

Làm sao biết người chết luân hồi đi đâu

Ngày đăng : 25-09-2021 02:09:14

khi người sắp tắt thở cháu lấy tay rờ vào những nơi trên cơ thể của người sắp ngừng thở này thì biết họ sẽ đi về đâu

Xem thêm

Công đức bôi đen có được đem về trung tâm luân hồi không

Ngày đăng : 25-09-2021 02:09:36

Công Đức là do vị thần quản lý bôi đen để cho người có công Đức sinh hoạt bình thường ở trái đất này chớ không

Xem thêm