Đố Người Thế Gian: Tu - Sỹ .....?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:55

không biết đạo Phật dạy cái gì, ông Phật Thích Ca là ai, thế giới này là thế giới gì, người ta không có hiểu

Xem thêm

Nội Đạo - Ngoại Đạo

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:24

 cái đạo đi ngoài cái thế giới vật lý này âm thầm không ai biết, đó người ta chửi thiền tông là ngoại đạo

Xem thêm

Ân Hụê Thần Nhân Quả ..!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:02

12 con đường luân hồi trước khi mình đi đâu nó hiện cho mình thấy, đó duy nhất chỉ có Thiền tông mới nói được cái

Xem thêm

Để Thành Phật Thì....!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:01

Tất cả các đạo giáo trên trái đất này đều: cúng – cầu – xin – lạy – tụng, vì họ đi theo đạo Thánh –

Xem thêm

Trái Đất Có 4 Dòng Tộc; Trời Có 4 Phương; Tam Giới Có 4 Dòng Quay...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:06
Trái đất có 4 dòng tộc. Đen vàng đỏ trắng. Trời có 4 phương. Đông bắc nam tây. Tam giới có 4 dòng quay. Tạo ra nhân quả
Xem thêm

Ngộ 2!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:28

như lai thành phật các con cũng thành phật được” Như lai và các con bản thể như nhau, Phật thì tỉnh con lại say xỉn

Xem thêm

Oh... Thánh 2..!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:56

Con người là công cụ của Thần, Thánh là con người mê tín, còn con người sáng suốt thì không có là công

Xem thêm

Tưởng - Nghĩ !

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:22

Trong kinh Đức Phật có nói cái câu đó là tứ vô sở quý - thân tứ đại này không có quý, không chắc chắn

Xem thêm

Làm Ăn Bình Thường...

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:18

có phước, cái đẳng cấp anh có cái tần số đó rồi, còn cái vấn đề mà đắt ế là do mấy cái anh cô hồn của

Xem thêm

Vô Trụ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:06

tâm - cảnh không dính nhau thì nó trở thành là thanh tịnh

Xem thêm

Wow... Thiền Tông Giải Mã Tuyệt Mật Nhà Phật, Thế Giới Chưa Ai Biết!!!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:06

người ta lầm, người ta tưởng đâu ông Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề ông thành phật, không phải. Ông ngồi gốc Bồ Đề là ông kiểm

Xem thêm

Giấc Ngủ Cuối Cùng ....Buông..!!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:55

đã thấy đường ông mừng ông cho đi, dễ dầu gì tìm một người thấy đường về Phật giới, mà nguyên tắc ông phải thử công

Xem thêm