Chân Thường - Vô Thường

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:20

Chân thường vô thường này nó có 2 cái trường hợp: 1 cái chân thường ở thế gian - và 1 cái chân thường ở Phật

Xem thêm

Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:11

Chùa Thiền Tông Tân Diệu là dạy cái pháp môn: “Đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam” nói ra bất cứ lời gì của

Xem thêm

Đại Hải Thanh Tịnh

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:20

trên trái đất này ngoài thiền tông không có cái pháp nào mà dạy con người đi ra cái quy luật nhân quả

Xem thêm

Thiền Tông Bất Khả Tư Nghì

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:51

tất cả những người trên 60 tuổi thì công đức tạo ra thần không bôi, tạo công đức bao nhiêu thì nguyên si cái nấy thần

Xem thêm

Tánh Thấy - Căn Thấy - Ý Thấy

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:10

cái chân thật của nó là cái gì, nó là tánh Phật thấy thanh tịnh

Xem thêm

Khác Biệt Đạo Phật - 1200 Đạo Giáo Khác

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:32

trên thế giới chưa có tôn giáo nào dám để chữ khoa học, mà duy nhất chỉ Đạo Phật dám để cái chữ khoa học thôi

Xem thêm

Công Đức: Quá Dễ

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:52

Tuyệt đối tạo công đức mình đừng tham và kiến chấp

Xem thêm

Cạm Bẫy Chờ Tánh Phât .....!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:02

cái sự sống này là do tánh Phật làm, nhưng mà vô đây bị làm nô lệ cho cái Tánh Người và cái Thân

Xem thêm

Kiên Định - Vững Tin - Độc Hành Mới Là Người Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:21

tinh hoa đạo phật ra mà không chịu nhận thì nó sẽ bay mất - mà 10 ngàn năm mới có 1 lần công bố ra

Xem thêm

Vào Thiền Tông: Lạc Đường Quay Lại Được Không ..!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:56

Tất cả những người đi sai không ai trở lại, nên nhớ rằng: thế giới này là ai dẫn (Thánh dẫn) tụi con đã theo dõi sẽ hiểu, khi

Xem thêm

Phân Biệt: Chánh Tín - Mê Tín - Tà Đạo - Thiền Viện - Tu Viện

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:51

Thiền viện là: cái nơi ngồi dụng công tu Thiền. Tu viện là cái nơi: vào đó để quỳ cầu xin lạy lục Đấng Ngọc Hoàng Thượng

Xem thêm

Nhân Quả... Chớ Đùa...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:09

mình bình thường mà dám nói tôi là Quốc vương thì nhân quả nặng nề như thế nào tự con biết.

Xem thêm