Đức Phật Trao Tập Huyền Ký Cho Ông Ma Ha Ca Diếp Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 10-02-2021 06:02:04

Tại Hang Núi Kỳ Xà Quật Nơi Đức Phật Kiểm Tập Huyền Ký Để Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiền Tông

Xem thêm

Nhiệm vụ của 33 vị tổ thiền tông Ấn Độ Trung Hoa

Ngày đăng : 03-11-2019 05:11:04

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 04

Xem thêm

Đức Phật dạy về năm anh mù rờ voi

Ngày đăng : 08-11-2019 08:11:11

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 84-85

Xem thêm

Người có công đức ít và trong sáng thì đức phật trợ giúp trở về phật giới không

Ngày đăng : 19-11-2019 08:11:06

Còn đường về Phật giới mình học thuộc lòng, giống như mình học cửu chương ở đây, lúc nào cũng nhớ cái chỗ này thì

Xem thêm

Lúc làm việc con để tâm thanh tịnh

Ngày đăng : 01-12-2019 12:12:31

thế giới này sinh hoạt bằng tánh người chữ thanh tịnh khi nào rảnh rỗi mới đem ra áp dụng thôi, mà áp dụng để chi để cảm nhận

Xem thêm

Chức vụ phẩm cấp trong hàng tăng bảo

Ngày đăng : 14-03-2020 06:03:33

"khoa học thuần hiểu, Đạo Phật thuần hiểu, tôn giáo thuần tin" - Đạo Phật nó có cái tinh hoa - là cái tinh hoa chỗ đó -

Xem thêm

Hiến chương giáo hội phật giáo Việt Nam

Ngày đăng : 14-03-2020 06:03:29

muốn viết cái Hiến chương phải quy tụ tất cả những cao tăng đắc đạo hoặc là thánh tăng lại viết mới đúng, chứ phàm phu tăng không

Xem thêm

Minh Tâm Kiến Tánh

Ngày đăng : 08-10-2020 08:10:50

Làm như thế nào phật tánh mình dễ hiển lộ? Làm như thế nào để được kiến tánh? Làm sao để minh tâm? Làm thế

Xem thêm

Tiêu chuẩn Nối Tiếp Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 28-12-2020 07:12:35

Người nối tiếp Dòng thiền tông ở ngoài chùa thiền tông Tân Diệu chỉ cần có 3 chữ Tâm Tài Lực tại sao không có ai

Xem thêm

MẮT ĐẠO (KIẾN TÁNH)

Ngày đăng : 29-12-2020 01:12:03

thanh tịnh - rỗng lặng - hằng tri nhưng ngày xưa không sử dụng được, mà bây giờ cái tánh này là phải sử dụng trong lúc về

Xem thêm