Thầy Bùa - Nỗi Sợ Hãi Của Các Nhà Xuất Bản

Ngày đăng : 28-12-2020 03:12:02

Nhà nước cho tự do tín ngưỡng tự do viết sách người cấm không phải nhà nước cấm mà Giáo hội Phật giáo cấm, mà nói

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 26-12-2020

Ngày đăng : 31-12-2020 08:12:48

Luật thánh là gì? Người muốn tu theo đạo phật khoa học thiền tông thì tìm hiểu thế nào cho đúng? Căn bản công thức tu thiền

Xem thêm

Cốt Lõi Để Phật Giáo Phát Triển!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:00

đạo Phật mà bung cái giáo lý ra tôi bảo đảm trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật

Xem thêm

Sức Khỏe Chùa Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:53

nếu Đạo Phật mà cúng thì ai nói là Tinh hoa Đạo Phật - trên Trái đất này cúng không ai cho là Tinh hoa hết cho là

Xem thêm

Trưởng Ban Văn Hóa Phât Giáo Hiểu .....?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:37

anh tu cỡ gì đi nữa thì anh phải kiến tánh anh mới hiểu được cái cành hoa sen trên tay Đức Phật

Xem thêm

Sự Hiểu Đạo Của Các Thầy Trong GHPG

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:35

Giáo Lý Đạo Phật Khoa HọcThiền Tông, học cho thuộc lòng thì mới nói không bị sai, và giải đáp được toàn bộ nghĩa trong

Xem thêm

Sự Khác Biệt Về Ngô Đạo Của Tổ A Nan Đà Giữa: GHPG - Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:18

Tổ Ma Ha Ca Diếp nói lớn: “này A nan coi chừng cây phướn trước chùa ngã” ông này tự nhiên nó mở được cái nhĩ

Xem thêm

Phải Trí Tuệ Mới Vô Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:04

thế giới này là thế giới vật lý anh không giữ Giới luật được.

Xem thêm

Trí Tuệ Sáng Suốt Để Người Văn Minh ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:02

Khoa học tiến Tôn giáo lùi, chắc chắn 100% khoa học thuần hiểu - tôn giáo thuần tin thôi chứ không kiểm chứng

Xem thêm

Bôi Bẩn Đạo Phật: Dùng Chùa Để...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:33

Các tri thức thế giới người ta hỏi: Đạo Phật ông có tinh hoa mà làm sao cúng? Cúng là để làm cái gì? Không trả

Xem thêm

Đạo Phật: Đạo Hiểu Biết Hay Thần Quyền - Ai Phá Đạo...?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:11

vì danh - lợi - và địa vị mà tham lam của người ta (gọi là: lừa gạt trắng trợn) thì phải xuống cái hầm 10 tỷ gọi là hầm lửa

Xem thêm

Trai Đàn Chẩn Tế Là Chánh Pháp Hay...?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:43

đạo Phật muốn lấy lại danh dự thì dẹp mấy cái ông cúng này đi, mà đã có công văn của ông Thích Thiện Nhơn rồi,

Xem thêm