Y pháp bất y nhân hiểu theo thiền tông như thế nào cho đúng

Ngày đăng : 19-01-2021 08:01:54

Khi nào mà mình nghe thấy thuận lý thì mới tin, không thuận lý không tin. Dù ông đó là Tiến

Xem thêm

Không Uổng Phí Đời Tu Phải Biết.....

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:56

tri thức nó không phải nằm trong cái ông 100 tuổi mà tri thức nó nằm bất cứ ai có một cái kiến thức khoa học và kiến thức

Xem thêm