Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 1 14-01-2018

Ngày đăng : 05-10-2018 08:10:59

Thưa quí độc giả và Phật tử, Đạo Phật là đạo trí tuệ và khoa học. Mục đích của Đức Phật lập ra đạo là giúp con người

Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 3 10-03-2019

Ngày đăng : 16-03-2019 10:03:05

37 Đạo phật thiền tông có đẩy lùi mê tín được không? Có làm cho dân trí Việt Nam lên cao được không? Có

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 16-06-2019

Ngày đăng : 16-06-2019 01:06:50

87 Người theo pháp môn thiền tông chưa kiến tánh nhưng học thuộc công thức, biết tạo công đức, ham muốn, vậy người này có lầm

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 23-06-2019

Ngày đăng : 24-06-2019 06:06:27

45 Một trăm người truyền thiền chỉ có một số được về phật giới tại sao thiền tông lại khó thế!

46 Tại sao các nhà khoa học lại

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 30-06-2019

Ngày đăng : 30-06-2019 10:06:24

12 Ý nghĩa câu : Ngoài ta tìm phật ắt theo tà?

13 Người tu tập thiền tông khi còn sống thì nên làm và tránh

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 07-07-2019

Ngày đăng : 07-07-2019 09:07:44

11 Người tu thiền tông đúng thì cuộc sống của họ như thế nào?

80 Tại sao thiền tông là pháp môn duy nhât trở về phật

Xem thêm

Chức vụ phẩm cấp trong hàng tăng bảo

Ngày đăng : 14-03-2020 06:03:33

"khoa học thuần hiểu, Đạo Phật thuần hiểu, tôn giáo thuần tin" - Đạo Phật nó có cái tinh hoa - là cái tinh hoa chỗ đó -

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông 12-09-2020

Ngày đăng : 16-09-2020 10:09:32

Căn bản giáo lý đạo phật khoa học thiền tông dạy cái gì?

Xem thêm

Đạo Thánh

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:13

Đạo quyết định sinh tồn trái đất này là: Đạo Thánh, muốn trái đất này tươi tốt cũng Thánh mà muốn hủy diệt trái đất

Xem thêm

Hiểu Đúng: Chánh Tín - Mê Tín - Cuồng Tín

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:27

muốn giải thoát thì phải ra khỏi cái tam giới mới giải thoát được, mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật Thiền Tông mới độc

Xem thêm

Quy Luật Vật Lý Trái Đất - Người Sống Và Tu

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:03

thuận với âm dương thì gọi là đúng với thế giới vật lý - còn sai với âm dương thì hoàn toàn đi nghịch nó là

Xem thêm

Giáo Lý Phật Giáo Ai Dấu ..?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

giáo lý là nói rõ sự thật, mà bây giờ con lập cái đạo con nói rõ sự thật thì phật tử hiểu hết người ta

Xem thêm