Giải đáp đạo Phật Thiền tông 02-12-2018

Ngày đăng : 03-12-2018 05:12:57

Tại sao chưa ngộ được phật tánh thanh tịnh của chính mình

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 16-12-2018

Ngày đăng : 17-12-2018 06:12:16

Sống bằng tánh phật là sống như thế nào

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-12-2018

Ngày đăng : 24-12-2018 08:12:07

Tập cho thân tâm vật lý được tự nhiên thanh tịnh là tập làm sao

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 07-04-2019

Ngày đăng : 08-04-2019 07:04:48

28 Ai nói ta nói kinh kim cang là người đó phỉ báng ta, còn ai nói Phật không thuyết kinh người đó chê bai ta?

30 Tại

Xem thêm

Gia đình tu thiền tông thì con cái tạo công đức giúp bố mẹ có được không

Ngày đăng : 17-11-2019 08:11:15
"thanh tịnh- rỗng lặng- hằng tri" giờ này mới đem áp dụng, chứ đang sống bình thường áp dụng không
Xem thêm

Người có công đức ít và trong sáng thì đức phật trợ giúp trở về phật giới không

Ngày đăng : 19-11-2019 08:11:06

Còn đường về Phật giới mình học thuộc lòng, giống như mình học cửu chương ở đây, lúc nào cũng nhớ cái chỗ này thì

Xem thêm

Điện từ Quang trong tam giới và điện từ quang trong phật giới

Ngày đăng : 24-11-2019 10:11:45

Điện từ quang và điện từ âm dương bản chất là một. Khi từ sáng vàng trong khi đứng không quay thì là điện từ quang. Khi quay

Xem thêm

Lúc làm việc con để tâm thanh tịnh

Ngày đăng : 01-12-2019 12:12:31

thế giới này sinh hoạt bằng tánh người chữ thanh tịnh khi nào rảnh rỗi mới đem ra áp dụng thôi, mà áp dụng để chi để cảm nhận

Xem thêm

Công dụng của công đức

Ngày đăng : 04-01-2020 10:01:36

Công đức trong thế giới vật lý âm dương không đồng ý nó, phải đẩy ra đi ra ngoài thế giới vật lý này

Xem thêm

Tại sao chấp nhiều là do vị thánh ngự

Ngày đăng : 05-01-2020 12:01:30

anh chấp cái điện từ âm nó phủ lên thành nó đen và công đức phước đức anh cũng không có luôn

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 19-01-2020

Ngày đăng : 21-01-2020 06:01:09

Thời kỳ mạt pháp tại sao không ai nói tới giác ngộ và giải thoát

Xem thêm