Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng : 16-01-2021 08:01:45

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền

Xem thêm

Trai Đàn Chẩn Tế Là Chánh Pháp Hay...?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:43

đạo Phật muốn lấy lại danh dự thì dẹp mấy cái ông cúng này đi, mà đã có công văn của ông Thích Thiện Nhơn rồi,

Xem thêm