Hôm nay, con thật sự mới là một phật tử chân chính, tức con Phật

Ngày đăng : 18-01-2021 12:01:29

Người muốn làm một phật tử thật đúng nghĩa, người ấy bắt buộc phải nhận ra Tri, Kiến chân thật của chính mình;

Xem thêm