Chia sẻ

Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng: 16-01-2021

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019, câu 18


Trò hỏi:
Trên trang mạng nguoiphattu.com có các bài viết:
 
1. Sự thật Huyền Ký của ông Nguyễn Nhân: bài 1bài 2 của tác giả Đức Thảo.
 
 
 
Xin soạn giả Nguyễn Nhân giải thích: họ là những người phật tử con phật, tại sao lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi:
 
1. Triệt phá pháp môn thiền tông.
 
2. Đả phá soạn giả Nguyễn Nhân- người phổ biến pháp môn thiền tông một cách khoa học và thực tế.
 
3. Triệt phá chùa thiền tông Tân Diệu là nơi được phép công bố huyền ký của đức phật để xoá bỏ mê tín dị đoan giúp cho loài người giác ngộ và giải thoát.
 
4. phê phán giáo đài VTV, nhà xuất bản Tôn Giáo, nhà xuất bản Hồng Đức, giáo hội phật giáo Việt Nam, là các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước và giáo hội phật giáo Việt Nam cho phép xuất bản cuốn Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông.
 
5. Yêu cầu tiêu hủy cuốn Huyền Ký của Đức Phật và 10 cuốn sách của soạn giả Nguyễn Nhân, đồng thời cấm tái bản Huyền Ký.
 
Vậy họ có vi phạm:
 
- Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 
- Nghị định số 162/2017/NĐCP ngày 30-12-2017 của thủ tướng chính phủ.
 
- Luật tín ngưỡng số 03/2016/QH14 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
- Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.
 
- Vi phạm luật nhân quả và cái kết dành cho họ như thế nào?
 
Xin soạn giả nguyễn nhân giải thích cho con được rõ.
 
 
Thầy trả lời:
 
Nói đúng ra, cái Thiền Tông này nó ra đời, nó phải tuần tự bằng luật pháp rất rõ ràng. Từ sách xuất bản, cũng xuất bản rất đúng với Tôn giáo, văn học.
 
Còn bây giờ, nói đúng ra, người ta chửi thì ông Phật đã nói trước rồi. Có nghĩa là, thế giới này, người ta thích tiền tài danh lợi. Cái này nó ra, nó phá người ta, người ta chửi, cái đây là chuyện bình thường của tánh người thôi, đừng có lo, chuyện đó đừng có lo.
 
Dầu có chửi nặng hơn nó cũng chả sao đâu, dầu có chửi cỡ nào cũng không thành vấn đề là vì khi cái Thiền Tông này công bố ra, công bố BẰNG LUẬT PHÁP, NHÀ NƯỚC CHO CÔNG BỐ, GIÁO HỘI CHO CÔNG BỐ thì làm sao mà nói là của ma vương được. Vì người ta thất thu thì người ta tìm cách người ta chửi vậy thôi, đây là cái tánh người thôi.
 
Ngày xưa, ông Phật vừa nói ra, nó còn chửi ông mà, ông là toàn năng toàn giác còn bị chửi. Còn mình có toàn năng toàn giác gì đâu. Mà mình ở đây, chỉ là “toàn làm đúng theo luật pháp” chứ không có toàn năng toàn giác, làm hoàn toàn đúng theo luật pháp của Nhà nước thì người ta chửi thì chửi, cái chuyện đó là bình thường thôi.
 
Thì bây giờ, nói đúng ra đó, người ta thất thu nhiều là người ta tìm cách người ta phá, người ta chửi, người ta nói gì thì nói.
 
Nhưng mà, nên nhớ một điều đó, tất cả chửi thì được không sao; nhưng mà đụng tới người ta thì nó bị dính vào luật xâm phạm thân thể của người khác thì nó xử bằng luật pháp khác.
Còn cái chửi này không thành vấn đề, cái chửi thì chùa Thiền Tông Tân Diệu hoặc tôi có thể đưa ra Tòa xử được, đây là nhục mạ người ta mà.
 
Nhưng mà thôi, cái chuyện này, ông Phật có nói “thôi, để người ta chửi thì chửi; nữa… nó xuống cái hầm 10 tỷ năm, nó sống thì nó biết, xuống đó thì nó ăn bằng gì? Ăn bằng sắt nóng, ăn bằng gang nóng. Thì nó xuống đó nếm mùi được. Còn bây giờ, con có bổn phận nói ra thì ai chửi gì thì chửi, thôi con cũng bỏ qua đi". Thì cũng nghe lời Đức Phật, bởi vì, nói là: “Như Lai nói, nó còn chửi Như Lai, huống chi là con nói”.
 
Thì thôi, bây giờ nghe lời ông Phật, ai chửi thì chửi, kệ người ta, đừng có lo chuyện đó.
 
Giờ mình muốn lo là lo người dân Việt Nam mình có còn mê tín hay là không thôi. Mong rằng “dân Việt Nam, người nào cũng khôn ngoan, đừng mê tín dị đoan”. Tôi chỉ mong được vậy thôi.
 
Để cho thế giới biết rằng cái “tinh hoa nhân loại nó đang nằm ở nước Việt Nam”. Ai muốn biết thì lại đây hỏi, tôi nói cho nghe, có vậy thôi, chứ cũng không có năn nỉ.
 
Vừa rồi, có nhiều người bảo là tôi đi đến Unesco, tôi nói “tôi không có đến, UNESCO muốn thì lại đây, chứ không khi nào tôi đến”.
 
Bởi vì, người ta muốn tìm tinh hoa nhân loại thì người ta sẽ tìm đến đây, tôi sẽ đưa bài tham luận, tôi nói hết lại cho, đưa bằng văn bản đoàng hoàng, chứ không phải nói miệng. Tôi đọc ra thì cái tài liệu này nó còn, giao lại. Muốn thắc mắc cái gì, hỏi tôi sẽ nói cho.
Còn cái chuyện bây giờ, luật pháp mà nó còn chửi mà, bây giờ nó chửi nói “cái phần này là của tà đạo ma giáo”, rất đúng. Có nghĩa là:
 
- Nó xếp Nhà xuất bản Tôn giáo cũng là tà đạo ma giáo luôn.
 
- Nó chửi ba cấp chính quyền của tỉnh Long An là tà đạo ma giáo luôn.  Nó chửi, nó cũng không nể mà, còn tôi ăn thua gì.
 
- Giáo hội hai cấp tỉnh Long An cho phép ra là hai cấp của tỉnh Long An cũng là tà đạo ma giáo luôn.
 
Đó, bây giờ, tính sao? Nếu kéo ra thì nó chửi bao nhiêu người?
 
1- Chùa Tân Diệu là một.
2- Nhà xuất bản Tôn giáo.
3- Nhà xuất bản Hồng đức.
4- Ba cấp Chính quyền của tỉnh Long An.
5- Hai cấp Chính quyền của Giáo hội của Việt Nam của tỉnh Long An.
 
Rồi, tính xem, phải 5 không? Nó chửi một loạt 5 người luôn. 
Thì thôi để mấy người kia muốn làm gì làm còn đối với chùa Tân Diệu thì cũng không quan tâm. Anh chửi thì chửi thôi. Nhưng mà có một điều đó, Đức Phật có nói
 
Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê cái này”.  
 
Chửi Đức Phật là anh xuống tới tầng 18 thôi, nó theo luân hồi nó phải quay rồi kéo ngược anh lên. Còn anh chửi cái này thì anh xuống cái hầm đó, 10 tỷ năm Trái Đất bể mới ra được, thì tùy theo. Nói phân tích cho biết vậy thôi, chứ còn cũng không phải giận buồn gì đâu.  
 
Bây giờ, tất cả những người mà chửi đến đây tôi vẫn tiếp đàng hoàng, tôi không có hờn trách bất cứ cái gì. Mà nên nhớ rằng, đến đây, anh chửi tôi thì anh phải trình bày tại sao anh chửi.
 
Đạo Phật - Đạo giác ngộ giải thoát.
 
- Tôi công bố cái giác ngộ, tại sao anh chửi? Tôi dạy giác ngộ là sai, vậy cái nào giác ngộ là đúng, anh trình bày coi?
 
Giải thoát, cái nào đúng; của chùa Tân Diệu nói ra giải thoát là sai thì cái chỗ nào là đúng, thì anh trình bày ra?
 
Tôi sẵn sàng tôi tiếp. Đừng có tưởng người ta chửi tôi, tôi buồn, không có buồn đâu. Đây là ông Phật đã nói trước rồi, trước mấy ngàn năm rồi “khi con công bố, nó chửi dữ lắm”. Vì thế mà, mình phải chấp nhận thôi. Đã nói rồi, trước khi ông giao, ông nói
 
“Con đồng ý cho người ta chửi thì con mới công bố cái này ra, con đừng có giận người ta, chứ người ta chửi 1, con giận 10 thì thôi, con không đủ tư cách để công bố cái này ra”.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019