Chia sẻ

Những Dạng Người Sẽ Phá hay Cướp Thiền Tông

Ngày đăng: 22-11-2021


Trò hỏi
 
Thưa bác. Tại sao người tu theo Thiền Tông mà lại phá Thiền Tông thưa bác? 
 
Thầy trả lời
 
Người tu theo Thiền Tông mà lại phá Thiền Tông, có 2 dạng người:
 
1/ Người quá ghét pháp môn Thiền Tông nên họ phá.
 
2/ Những người hành nghề bán Bùa, bán Phép. Họ rất ghét pháp môn Thiền Tông nên họ phá.

Trò hỏi

 
Thưa bác. Những người phá hay cướp Thiền Tông là loại người nào? Thưa bác.
 
Thầy trả lời
 
Những người phá hay cướp Thiền Tông2 dạng người
 
1/ Người có lòng Tham quá mức.
 
2/ Những người giả Tu theo đạo Phật để kiếm tiền.
 
Hai dạng người này họ mới  phá hay cướp Thiền Tông.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021

 

Từ khóa: