Chia sẻ

Người tu mở mắt đạo sao không dẫn dắt được những người còn chìm trong u mê mờ tối

Ngày đăng: 24-11-2019

Thế giới này mà nói: tôi mở mắt đạo thì mở mắt cô hồn chớ đạo cái gì, là thánh nhập vô để mở mắt nói là tôi là thành đạo


 

Trò hỏi:

 
Vì sao phần đông phật tử Thiền tông đã giác ngộ yếu chỉ Thiền tông bí mật Thiền tông đã mở được con mắt đạo mà không dẫn dắt được những người còn chìm trong u mê mờ tối mà còn bị những người này lôi kéo dẫn dắt ngược trở lại nữa. Có phải số đông phật tử Thiền tông này chưa thật sự giác ngộ đạo giải thoát nên mới chạy theo sự cuốn hút vật chất của nhân duyên nơi thế giới này?
 
Thầy trả lời:
 
- Thế giới này mà nói: tôi mở mắt đạo thì mở mắt cô hồn chớ đạo cái gì, là thánh nhập vô đó để mở mắt nói là tôi là thành đạo, thành cái gì, giờ bao nhiêu tín ngưỡng ở trên đất nước này nói là người ta thành đạo, người ta lập đó thành cái gì mà có đi dạy người ta thì cũng dạy trong cái luân hồi chứ làm sao giải thoát, chính những người mà tu lâu đời- mấy đời còn không hiểu thì làm sao mấy cái người sau này mà hiểu được. Là người ta lợi dụng cái đạo để người ta tuyên bố cho nó vui vậy thôi mục đích để cho người ta lại cúng tiền và lạy người ta thôi chớ không có gì lạ. 
 
- Bây giờ con thấy nhan nhãn nhiều người tuyên bố Tôi Ngộ này Tôi ngộ kia rồi con đến hỏi thử biết giải thoát không. Thì Ông Phật nói đây là thế gian mà thế giới này vậy mà nó gian lắm con ơi, kệ nó muốn nói gì nói cho nói thoải mái luôn con muốn thử người thiệt người giả thì con hỏi thưa thầy: công thức giải thoát làm sao? nói đúng là phải còn nói không đúng là ông cũng thuộc về thế gian thôi.