Chia sẻ

Người Nữ Thành Phật Được Hay Không!

Ngày đăng: 29-12-2020

người nữ: điện âm nó quét thành ra nữ, còn nam là do điện dương nó quét thành ra nam, cái nam và nữ đó không có đổi cho đến khi về Phật giới thôi


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 22, 62 ngày 12/07/2020


Trò hỏi:
 
Thưa bác tu theo pháp môn thiền tông cốt để trở thành Phật mà con có nghe bác giảng phụ nữ không thành Phật được vậy thưa bác phụ nữ hội đủ 3 phần ham muốn mãnh liệt về Phật giới tạo công đức thật nhiều học thuộc công thức trở về Phật giới vậy thì phụ nữ về đâu thành quả cao nhất là gì ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Nam nữ đều về phật giới được cả, vì sao? vì nam hay nữ đều có Tánh phật như nhau, nam hay nữ khi lột hết điện âm dương thì lòi ra Tánh phật (nguyên tử sáng) như nhau cả.
 
- Có cái này: khi thân trung ấm ra thì mình thật dứt khoát đi về, chứ mình lưỡng lự trong vòng 5 phút là ông thần xách đi ngay lên cõi trời ngay.
 
- HIện nay mấy ông thầy đặt ra vậy là ông lừa để bắt người nữ phục tùng cho ổng thôi. 

Trò hỏi:
 
Trong kinh vật lý thuyết này thiện nam tử thiện nữ nhơn nếu đời này người nào chán thân nữ mà muốn chuyển thành thân nam thì ở đời sau thì hãy trì tụng kinh này thì sẽ được vậy thưa Thầy việc này có được không và khi Phật tánh vào trái đất có được tính để cân bằng số lượng nam và nữ?
 
Thầy trả lời:
 
+ Cái câu này mấy ông thầy Ổng bịa ra, nguyên tắc vô đây: người nữ: điện âm nó quét thành ra nữ, còn nam là do điện dương nó quét thành ra nam, cái nam và nữ đó không có đổi cho đến khi về Phật giới thôi, chứ không có tu mà thành nam, cái này mấy ông thầy Ổng dạy để cho người nữ cúng dường Ổng đó.
 
+ Phật tánh là đều giống nhau cả, mấy ông thầy bịa ra để đè cổ mấy người nữ.
 
+ Người nữ tánh âm nó nặng hơn nên nó hơi mê tín hơn nam, cái tần số của họ là như vậy phải chịu thôi. (nên trong nhà con thấy người nữ hay lằng nhằng ưa nói, chứ nam không có lằng nhằng là vậy).