Chia sẻ

Nghịch Lý: Muốn Giải Thoát Không Được Tu

Ngày đăng: 29-12-2020

Giải thoát là: người ta đi con đường riêng của họ, giải là vẫy vùng, thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý âm dương này. Mình phải hiểu được cái danh từ này thì mới hiểu tu đạo giải thoát được, còn mình không hiểu là mình Tu Tưởng


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 24 ngày 28/06/2020


Trò hỏi:
 
Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát cớ sao không ai thích tu?
 
Thầy trả lời:
 
+ Nếu mà nói chữ TU là hành động, mà hành động để kiếm danh và kiếm tiền, dính danh và lợi là có Thánh trong đó. 
 
+ Còn Thiền Tông nó giải thoát đi ra ngoài cái thế giới vật lý này, hiện nay có ai tu mà chịu ra ngoài quy luật này, vì thế mà người ta không có chịu đi ra cái này, bây giờ con để ý: tất cả những người tu: người ta tu 5 năm để được lên đại đức - 15 năm lên thượng tọa - 40 năm lên hoà thượng cứ mong mong vậy làm sao giải thoát.
 
Giải thoát là: người ta đi con đường riêng của họ, giải là vẫy vùng, thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý âm dương này. 
 
Mình phải hiểu được cái danh từ này thì mới hiểu tu đạo giải thoát được, còn mình không hiểu là mình Tu Tưởng đó, thành ra nó khó, người ta không chịu tu giải thoát là do cái này, 
 
+ Giờ con suy nghĩ đi 100 người đi tu, hỏi: “ ông tu muốn tu giải thoát không? “ bảo muốn: mình đưa giải thoát ra học đọc rồi quay ra chửi mình,thì làm sao giải thoát, 
 
Ví dụ
 
Ở chùa Việt nam: tại sao Chùa Tân diệu vừa đưa công thức giải thoát ra học đọc xong quay lại chửi: “Tại ông tu giải thoát tui chửi chứ nếu mà ông tu thành thánh tui không chửi“. 
 
Nó khó là cái chỗ đó, vì thế mà ở trái đất này không ai đồng ý hết. 
 
+ Hơn nữa cái danh từ Giải Thoát này: do Đức Phật nói đầu tiên cách đây 2566 năm về trước, Ngài dạy nhưng mà khi rời tay Ngài rồi không ai tu giải thoát hết, mà hoàn toàn đi tu theo cái chứng đắc, chứng đắc là được ở trong trái đất này thì làm sao thoát được. 
 
Vì thế mà Đức Phật mới bí mật truyền pháp môn này đi theo cái dòng thiền tông để đợi con người ta văn minh lên phổ biến ra, nhưng mà khi văn minh phổ biến ra nó cũng chửi, nên cũng khó lắm.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 28/6/2020