Chia sẻ

Khác nhau giữa người trên cõi A Di Đà học thiền tông và người ở trái đất học thiền tông là gì

Ngày đăng: 11-09-2021

Trên cõi phật A Di Đà là phước đức dương lớn được cấp bằng cấp còn ở đây Công đức được công nhận, khác nhau là như vậy.


Trò hỏi:
 
Dạ thưa bác những người mà lên cõi trời Di Đà để học về Thiền tông đó nghĩa là tạo được phước đức để lên cõi Di Đà đó thì ở trên đó họ cũng học được về Thiền tông. Người như chúng ta bao nhiêu là ngũ thú tạp cư họ cũng phải quay trở lại làm người họ mới học được về pháp môn Thiền tông. Vậy thưa bác cho con hỏi là cái khác nhau giữa người ở trái đất của mình một trong 5 loài ở trái đất của mình với lại dân cư ở vùng Cực Lạc đó đều có nhân duyên đã học được Thiền tông, thì cái khác nhau giữa cái người ở cõi Di Đà và người ở địa cầu của mình đó thì có khác nhau cơ bản nhất là cái gì mà nói chung họ vẫn được học về pháp môn Thiền tông trong khi các cõi trời Hữu Sắc khác thì hoàn toàn không học được? 
 
Thầy trả lời:
 
- Để được sống cõi Phật A Di Đà thì phước đức dương của con cực lớn, lên trên đó con học mà kiến tánh được trên này Đức Phật A Di Da cấp con cái bằng, sau này hết thời gian quay lại trái đất thì Ngài Bồ Tác mang vị này đến ông Thần dòng tộc trình báo lại cái bằng và nhờ ông thần dòng tộc này cho tái sanh quốc gia nào công bố pháp môn giải thoát ( huyền ký – Giáo Lý) này ra và những người này khi nghe Thiền Tông là đến tìm và hút vào ngay.
 
- Còn những người trong trái đất này phải có công đức trước mới tìm gặp pháp Giải Thoát học và nó hút vào, và phần các vị này không có phước đức dương nhiều mà nhiều phước đức âm.
 
Trên cõi phật A Di Đà là phước đức dương lớn được cấp bằng cấp còn ở đây Công đức được công nhận, khác nhau là như vậy.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Thiền Tông ngày 14/02/2021