Chia sẻ

Kệ ngộ thiền của lục tổ Huệ Năng

Ngày đăng: 04-10-2018


********
Lục tổ Huệ Năng: là vị Tổ sư Thiền tông đời thứ ba mươi ba. Ngài sanh năm 638 dương lịch, tịch 713, thọ 75 tuổi. Cha mất sớm, lớn lên Ngài giúp mẹ bằng cách bán củi. Một hôm, Ngài gánh củi ra chợ bán, có người nhà phố kế bên tụng kinh Kim Cang bỗng nhiên thân, tâm Ngài như “chết mất” Ngài liền qua nhà kế bên hỏi, được Người tụng kinh cho biết Ngài đã đạt được “Bí mật Thiền tông” và chỉ Ngài đến chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để học đạo Thiền Tông.
Khi gặp được Ngũ Tổ, Tổ hỏi Ngài:
Cậu từ đâu đến và cầu việc gì?
Ngài thưa: “Con tên là Lư Huệ Năng, từ đất Lãnh Nam đến đây, xin cầu làm Phật!”
Tổ thấy gã này thân hình xấu xí, nhỏ bé, tiều tụy mà có lời khí khái như vậy, nên hỏi:
Cậu là người sống ở biên địa, người bần cùng hèn hạ mới sống ở đó, làm sao cầu làm Phật được?
Ngài trình thưa với Tổ:
Tuy con là người sống ở biên địa, Tổ có Phật tánh con cũng có Phật tánh vậy.
Một câu nói khẳng định của Ngài làm Tổ ngạc nhiên, Tổ hỏi tiếp:
Làm sao cậu biết mình có Phật tánh, và Phật tánh của cậu ra làm sao?
Ngài không nói Phật tánh của mình ra sao mà trình với Tổ bằng 20 câu kệ như sau:
 
 
Kim cang phật dạy rõ ràng
Không dính không mắc, rõ ràng Tánh xưa
Kim cang Phật dạy sớm trưa
Lúc nào cũng Biết là xưa của mình.
 
 
Kim cang phật dạy lặng thinh
Cứ Thấy thanh tịnh là mình hết luân
Con nghe người tụng con "Dừng"
Rơi vào Bể tánh, không mừng không vui.
 
 
Trình Thầy Phật tánh của "Tui"
Không thể tả được, không vui không buồn
Con nghe người tụng con luôn
Sống trong thanh tịnh, con luôn giữ lòng.
 
 
Qua đèo vượt suối lội sông
Hôm nay đến được, lòng con rất mừng
Thầy hỏi, lệ con lại rưng
Trước kia Phật tánh, con từng nhận ra.
 
 
Hôm nay Thầy bảo nói ra
Phật tánh thanh tịnh, không ra chữ lời
Con trình với Thầy vậy thôi
Xin Thầy thông cảm, hết rồi biết chi.
 
 
(Trích quyển "Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa Việt Nam” - NXB Tôn Giáo)

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: