Chia sẻ

Hỏi Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 24-01-2021

Ngày đăng: 26-01-2021

Tam giáo đồng nguyên là đạo thần - đạo thánh - đạo tiên do vị thánh chúa lập ra, vậy đạo thần do thánh lập khác gì đạo thần do thần mượn thân người lập?

Giải thích 7 chữ Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh?

 


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 


☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

- Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp:

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Mục đích của tánh phật là có kim thân để thị hiện sự diệu dụng của tánh phật đúng không
02 Con người có thể sản xuất được tánh phật với 4 tánh thấy nghe nói biết bằng điện từ âm dương không
03 Kinh vật lý nói Đức Phật là cha chung của 4 loài, nhưng trái đất ngũ thú tạp cư, vậy loài địa ngục không phải con phật đúng không
04 Tam giáo đồng nguyên là đạo thần - đạo thánh - đạo tiên do vị thánh chúa lập ra, vậy đạo thần do thánh lập khác gì đạo thần do thần mượn thân người lập
05 Thánh chúa quay lại làm người là tánh cô hồn hay tánh phật quyết định và khối nghiệp thánh có phước đức hay ác đức trội hơn
06 Người không muốn xuống hầm lửa lớn phải liên hệ thánh chủ thế giới nhưng điều này là không thể xảy ra nên người này phải xuống hỏa ngục đúng không
07 Giải thích 7 chữ Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh