Chia sẻ

Ham muốn thật mãnh liệt trong công thức trở về phật giới là thực hiện thế nào

Ngày đăng: 30-11-2019

trong lục đạo luân hồi muốn đâu vào đó, còn cái nhứt đạo giải thoát là ham muốn về Phật giới thì nó sẽ đi con đường Phật giới, thì mình phải hiểu cái thế giới này mình muốn cái gì được cái nấy


Trò hỏi:
 
Trong quyển sách số 7 có ghi lời dạy của Đức thế tôn các ông chỉ cần khởi lên ước muốn thì màn vô minh liền xuất hiện con xin hỏi việc trở về Phật giới phải có ước muốn thật mãnh liệt vậy có bị ảnh hưởng bởi màn vô minh không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Ham muốn mãnh liệt là mình ham đi con đường sáng, còn ham muốn ở thế giới này gọi là đi con đường tối, vì tối là vô minh con đường sáng thì sao vô minh được. Ví dụ: tôi ham muốn đi học thì bắt buộc tôi đi học chữ, còn tôi ham muốn đi uống rượu thì đi làm này làm kia và đi vào trong cái con đường xa đọa, 
 
Phải ham muốn chớ không ham muốn là không được, cái mục đích mình ham muốn, bởi vì trong lục đạo luân hồi muốn đâu vào đó, còn cái nhứt đạo giải thoát là ham muốn về Phật giới thì nó sẽ đi con đường Phật giới, thì mình phải hiểu cái thế giới này mình muốn cái gì được cái nấy, muốn giải thoát được giải thoát, muốn làm trời được làm trời, muốn làm thần được làm thần, muốn làm thánh được làm thánh, nó là vậy cái gì cũng phải ham muốn hết nhưng mà mục đích sau cùng mình ham muốn là ham muốn cái gì, muốn giải thoát thì chắc chắn mình học đúng công thức giải thoát.
 
 
Trò hỏi:
 
Thưa thầy ham muốn thật mãnh liệt để trở về Phật giới được thể hiện như thế nào khi chúng con còn đang sống ở thế giới này và trong lúc cận tử nghiệp ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Chữ ham muốn mãnh liệt này là mình ham muốn không dời đổi, quyết chí làm cho xong, không ai lay chuyển được mình hết,cái này gọi là ham muốn mãnh liệt. 
 
Tôi đã nói rồi khi mà công bố huyền ký rồi thì ông Thích Từ Thông ông in ra một cái quyển sách ông phát cho bên thiền tông, bên thiền tông qua bên đó nhiều lắm, gọi là mấy người này không ham muốn mãnh liệt bên đây người ta nói rồi chạy qua bên kia bên kia không được rồi chạy qua là mấy cái người này là khó. Tôi bảo đảm khi mà lâm chung rồi thánh nó dụ cho một tăng là người ta đã thua rồi chớ đừng có nói là hai tăng, bắt buộc ham muốn kiên cố chỗ này thì mới được mới thành công được còn ham muốn không nó bị lay chuyển rồi thì chắc chắn không giải thoát được vì thế mà trong truyền thiền đã nói rồi 95% rút lui 5% đi tới.
 
 
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 24/11/2019