Chia sẻ

Giữa Đồng tiền và Tinh hoa Đạo Phật cái nào nặng hơn

Ngày đăng: 10-08-2020

Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, vì vật chất, vì đồng tiền vì miếng ăn manh áo mà bỏ đi cái luân lý và bỏ đi cái Đạo thường của đạo


Trích câu 10-13, Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020


Trò hỏi:

 
Thưa Bác! Đạo Phật có Tinh hoa, sao cháu không thấy chùa nào đưa Tinh hoa Đạo Phật ra dạy cho Phật tử biết ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Tinh hoa này nó nằm trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông, mà bây giờ cái Đạo Phật Thiền Tông ra đời nó bị cấm rồi thì làm sao ai biết cái Tinh hoa, chừng nào cái quyển Huyền ký được mở ra thì Tinh hoa Đạo Phật sẽ được đưa ra. 
 
- Mà bây giờ đạo nào cũng vậy nếu mà đưa cái Tinh hoa ra quý lắm, nói thật mấy ông thầy sợ đưa Tinh hoa ra rồi ông không cúng được, nên muốn dẹp cho bằng được, vì thế mà Tinh hoa không thể nào ra được Đức Phật Thích Ca đã từng nói: “Tinh hoa Đạo Phật không thể phổ biến trong cái thế giới kim tiền này được”.

Trò hỏi:
 
Pháp môn Thiền tông của Đạo Phật là Pháp môn có một không hai ở Trái đất này, cớ sao một số thầy và một số Ban, Ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết chí dẹp cho bằng được?
 
Thầy trả lời:
 
Thực tế Tinh hoa Đạo Phật ra đời thì tất cả những chuyện cúng- tụng - lạy lục mất hết, vì thế mà người ta phải cấu kết với nhau dẹp chứ sao giờ, nếu để cái này thì làm sao phật tử đến chùa người ta cúng nữa, nên bắt buộc người ta phải cố gắng dẹp cho bằng được cái này - tìm đủ mọi cách để dẹp, cái đây là cái thế giới vật lý nó là vậy đó, nhưng mà nên nhớ một điều: có thể dẹp được mà cũng có thể không - khi Bác yếu sức dẹp liền Bác còn mạnh chưa dẹp được như vậy đó.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Việt Nam có vua Trần Nhân Tông tu theo Thiền tông thành Phật. Cớ sao các thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho pháp môn Thiền tông là của Ma vương. Vậy, vua Trần Nhân Tông tu theo Ma vương sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Nói đúng ra đó người ta nhìn cái đồng tiền - Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, Trần Nhân Tông gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà làm cái gì Ma vương được phải không, vì thế mà vì cái đồng tiền rồi mới quên đi cái Tinh hoa Đạo Phật, một vị vua dám bỏ Ngai vàng lên trên núi Yên Tử tu cái Thiền tông này mà làm sao ma Vương được. 
 
Bởi vì người ta mất cái quyền lợi người ta dùng đủ mọi mánh khóe để người ta chửi cái Thiền tông này kể cả ông vua được xếp vào tổ 34 của dòng Thiền tông làm sao mà nói là Ma vương được, vì đồng tiền thôi - trên thế giới này vì vật chất thôi mà bỏ đi cái luân lý và bỏ đi cái Đạo thường của đạo cái luân thường của đạo, vì đồng tiền vì miếng ăn manh áo mà bỏ đi cái luân lý đạo thường rồi nói người này nói người kia, đây là những người kém học - người có học thức không khi nào họ nói cái này đâu.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Đạo Phật là giải thoát, cớ sao không chùa nào ở Việt Nam tu giải thoát ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Chữ giải thoát này nè nó đi theo cái dòng Thiền tông mà từ khi Đức Phật dạy đến nay đến năm 2561 năm mới được công bố ra, công bố đến bữa nay được 3 năm, thì trước đó có ai biết là giải thoát là cái gì - nhưng mà nghe tiếng giải thoát ra nó chửi, Đạo Phật là Đạo Giác NGộ - Giải Thoát. 
 
- Hiện nay ở TP HCM có một cái chùa Giác Ngộ mà không biết giác ngộ là cái gì - có tờ Báo Giác Ngộ mà không biết giác ngộ là cái gì cứ đăng tầm bậy - đăng moi móc người này moi móc người kia và đi du lịch chỗ này - cúng chỗ kia không, tờ báo là cái nơi giới trí thức - con người viết Báo Giác Ngộ là người tu theo Đạo Phật trí thức cao viết, mà 44 năm nay chưa thấy ai viết được cái bài dạy giác ngộ nào không? vì thế thời Mạt Pháp này người ta tu là tu tiền chứ không phải tu cái Tinh hoa Đạo Phật.
 

Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông:

Kênh youtube: SU THAT BI MAT KHOA HOC THIEN TONG

Website thiền tông miền trung Chuyên mục CHUẨN HÓA