Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 23-06-2019

Ngày đăng: 24-06-2019

45 Một trăm người truyền thiền chỉ có một số được về phật giới tại sao thiền tông lại khó thế!

46 Tại sao các nhà khoa học lại thích pháp môn thiền tông?

86 Trong phim Tây Du Ký, Phật dán lá bùa lên núi ngũ hành nhốt Tôn Ngộ Không, lá bùa là ý nghĩa gì?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây: Sáng để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Bấm vào đây: Chiều để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Khai mạc buổi lễ giải đáp đặc biệt ngày 23 tháng 06 năm 2019
02 Luật tín ngưỡng tôn giáo số 02 của quốc hội có hoàn chỉnh chưa?
03 Ông Nguyễn Thành Nam tức Đạo Dừa ở bến tre tu Đạo gì, thành tựu ra sao?
04 Danh gọi Đại Đức Aganda có từ khi nào và tại sao có danh gọi là Đại Đức?
05 Thanh sỹ là gì và thanh sỹ tu cái gì?
06 Thời Đức Phật có Ngọc minh châu phá vô minh, vậy Ngọc Minh châu đó giờ ở đâu?
07 Người cúng sao cầu xin có được như ý muốn không?
08 Hoa tiêu Đức Phật dẫn đường làm bằng gì?
09 Hoa tiêu có lớn có nhỏ vậy có phụ thuộc vào công đức của người đó không?
10 Trường hợp chưa có giác ngộ thì có giải thoát không?
11 Thiền gia Mậu Đường là ai có được chùa thiền tông Tân Diệu cấp phép giải đáp thiền tông cho người khác không?
12 Vì sao có những người tu lâu năm lại đi lạc đường?
13 Ngoài trang mạng thientong.com còn trang nào khác không?
14 Có ai đủ tư cách tiếp nối dòng thiền tông để truyền thiền tông cho người khác không?
15 Người không đủ tâm tài lực mà lập chùa hay thiền tông thất thì quả báo như thế nào?
16 Ngoài chùa thiền tông Tân Diệu có chùa thiền tông khác là chi nhánh của chùa không?
17 Đức Phật huyền ký dòng thiền tông có mấy viện chủ và người khác xưng viện chủ có được không?
18 Nơi khác lấy tên là đất Rồng có đúng với huyền ký không?
19 Vì sao giảng sư Thích Phước Tiến nói vua Trần Nhân Tông không phải tu thiền tông?
20 Tại sao những người tu cao không tiếp cận và đọc không nổi sách thiền tông?
21 Giải thích chữ Đạo là gì?
22 Tại sao các pháp tu thần thánh phật đều để chữ đạo phía trước, mục đích để dẫn con người tới cái gì?
23 Làm sao phân biệt được tưởng thức và tâm thức, giống nhau và khác nhau thế nào?
24 Người về phật giới tại sao trung ấm thân lại đi với tốc độ điện từ âm dương mà không phải bằng tốc độ điện từ quang?
25 Đọc kinh an vị phật lần đầu rất buồn tủi, lần 2 cũng như vậy , dù các lần sau vẫn còn vậy hiện tượng đó là gì?
26 Tạo công đức cận tử nghiệp là như thế nào?
27 Tại sao ở trái đất này thì công đức bị bôi đen mới sống được?
28 Dựa vào đâu để chứng minh thiền tông là pháp môn duy nhất trở về phật giới?
29 Làm thế nào để chứng minh được một người đã trở về phật giới?
30 Đại Hải Thanh Tịnh Chúng nằm ở đâu trong tam giới?
31 Ngoài tánh người tánh phật con người còn có tánh nào nữa không?
32 Đạo hòa hảo tu thành tựu sẽ sanh về đâu?
33 Tại sao người tu thiền tông càng đi thì tánh người càng ác, tánh người càng mạnh?
34 Tại sao con người nghĩ xấu rất dễ, nghĩ tốt làm tốt thì rất khó?
35 Địa ngục và các người âm có ở cùng trên mặt đất với nhau không?
36 Giúp người khác hiểu sự thật con người và trái đất này thì có công đức không?
37 Tại sao người chửi Đức Phật tội không nặng bằng người khinh chê pháp môn thiền tông?
38 Tại sao tu theo pháp môn thiền tông cốt để thành phật còn các pháp môn khác thì không thành phật được?
39 Tại sao giáo hội không thử cho công bố giáo lý để xem trong đó nói những gì?
40 Tại sao sống trong thanh tịnh hoài coi chừng bị điên?
41 Người tu thiền tông có nên tính toán trong làm ăn không?
42 Tạo công đức mà chấp ngã thì những công đức tạo trước đó có bị bôi đen không?
43 Khinh chê pháp môn thiền tông thì phải trải qua bao nhiêu đời phật mới gặp lại được?
44 Triệu chứng của người bị thần kim cang đánh trả là như thế nào?
45 Một trăm người truyền thiền chỉ có một số được về phật giới tại sao thiền tông lại khó thế?
46 Tại sao các nhà khoa học lại thích pháp môn thiền tông?
47 Tại sao tới đời mạt pháp con người ác tột cùng ai nhắc tới giải thoát thì sẽ bị giết?
48 Tại sao rất khó có thể buông như danh lợi và bản ngã?
49 Tại sao người tu nghe thấy danh từ giác ngộ và giải thoát lại sợ và chửi?
50 Tại sao có luân hồi?
51 Nhân quả do đâu mà có?
52 Trái đất này ai làm cho nó tan rã?
53 Vạn vật trên trái đất này có để làm gì?
54 Kinh vô tự được làm từ chất liệu gì mà tồn tại tới ngày nay?
55 Có phải Đức Phật lấy cuốn giáo lý trên nền không gian để viết lên kinh vô tự không?
56 Các đạo khác có kinh vô tự không?
57 Kinh vô tự có thể tự chuyển ngữ tại sao không giao cho liên hiệp quốc công bố?
58 Tại sao vũ trụ lại phân chia thành phật giới và tam giới?
59 Tại sao điện từ quang có thể biến thành điện từ âm dương?
60 Điện từ âm dương có thể biến ngược lai thành điện từ quang không?
61 Tại sao tánh biết của tánh phật lại tự nhiên biết được?
62 Nếu tánh phật tự nhiên biết tại sao tánh phật lại phải hỏi kim thân phật lai to vậy?
63 Có phải tánh biết của tánh phật phụ thuộc vào tánh nghe tánh thấy không?
64 Hơn thua nhau tức giận thì công đức có bị bôi đen không?
65 Gần chết mới tạo công đức trong sáng lỡ chết bất đắc kỳ tử thì phải làm sao?
66 Tạo công đức trong sáng rồi tự kết liễu có về phật giới được không?
67 Kinh cúng cô hồn của chùa thiền tông là như thế nào?
68 Người học thiền tông nếu thực hành đúng có thể cải thiện được mệnh, vậy cho ví dụ dễ hiểu?
69 Công thức là như thế nào?
70 Đại hải thanh tịnh là gì?
71 Tại sao lại gọi là kinh vô tự?
72 Tại sao được gọi là giáo lý?
73 Tất cả những suy nghĩ hành động là do nhiễm điện từ âm dương lấy từ không gian xuống, muốn giải thoát khỏi nó thì làm thế nào?
74 Người học thiền tông mà không biết giáo lý có về phật giới được không?
75 Vô niệm là gì?
76 Không trà không tâm là uống như thế nào?
77 Tổ Long Thọ viết bộ đại trí độ luận rất nổi tiếng, vậy viết sách này trước hay sau nhận huyền ký?
78 Tại sao có đạo ăn chay trường có đạo ăn thịt?
79 Tánh phật về phật giới là vài giây còn ở lại 8 tiếng là ở dòng tộc vậy là thế nào?
80 Tại sao lời dặn dò công đức ít thì được về phật giới?
81 Ngày 16 tháng 6 bác có nói bác bỏ tiền ra mua hạt minh châu, xin bác nói rõ?
82 Tổng hợp thiền tông in ra sách cho nhiều người, vậy có giúp ích gì không?
83 Người trở về phật giới có nhiều dạng và báo hiệu khác nhau có thể giải rõ được không?
84 Người học thiền tông thì chết ở tuổi nào là chắc chắn?
85 Muốn vãnh sanh tịnh độ phải cúng dường bạc tỷ vậy người về tịnh độ rất ít vì ít ai cúng dường bạc tỷ?
86 Trong phim Tây Du Ký lá bùa đè lên núi ngũ hành vậy lá bùa đó là gì?
87 Ham muốn của tánh phật và ham muốn của tánh người trở về phật giới có giống nhau không?
88 Phật tánh bao gồm điện từ quang bao bọc 4 thứ, vậy ham muốn kim thân phật của phật tánh là sao?
89 Có phải trong phật tánh có tánh tham giống tánh người không?
90 Phật tánh có khác gì cây cối gỗ đá không?
91 Giúp người biết pháp môn thiền tông thì lúc đầu theo và lúc sau thì không vậy có công đức không?
92 Người tạo công đức nhiều và trong sáng có bị loài thần cản trở không?
93 Dùng bùa chú trù ém thì có ảnh hưởng tới người tu thiền tông không?
94 Gia đình tôi làm thầy được ba mẹ kế thừa vậy tu thiền tông có ảnh hưởng gì không?
95 Ông thần quản lý có hình tướng thế nào?
96 Cảm giác khi trung ấm thân rơi có thấy trái đất không?
97 Trong thân nhiều vi khuẩn ký sinh vậy các loài đó có duyên nợ thế nào với chủ thể thân người?
98 Kích cỡ hoa tiêu với trung ấm thân như thế nào?
99 Phật tử thiền tông mất ở tuổi 72 có tạo được chút công đức biết công thức và buông, vậy có về phật giới đươc không?
100 Giáo đoàn đạo giác ngộ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra thời gian nào và tôn chỉ hoạt động?
101 Cốt lõi tinh hoa đạo phật thể hiện trong đại lễ Vessak?
102 Đặc điểm tiêu biểu của phật giáo so với tôn giáo khác là gì?
103 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 12, do hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch?
104 Hàng bồ tát thanh văn trời rồng bát bộ là như thế nào?
105 người A nói cho người B cách tạo công đức thì người A công đức có bị bôi đen không?
106 Cái hạnh của một con người bắt nguồn từ đâu?
107 Theo thiền tông khởi ý muốn bác sống lâu hơn so với tuổi thọ, vậy có trái với luật nhân quả không?
108 Người tu theo pháp môn thiền tông khi ngủ hay mơ và đưa giấc mơ vào tàng thức thì người này có được giải thoát không?
109 Vua Trần nhân tông nói tu thiền đói đến thì ăn, mệt ngủ liền?
110 Những nhà khoa học có bị loài nào thúc đẩy không hay là do họ có phước đức thật nhiều?
111 Hầu hết các nhà khoa học phương tây xuất phát từ đạo chúa vậy họ lấy từ không gian xuống có liên quan tới đạo của họ không?
112 Bài viết về thiền tông chia sẻ về pháp môn tu khác vậy người chia sẻ có được công đức phước đức gì không?
113 Con người có tánh người tánh phật và thức do thần quản lý vậy thức này là gì?
114 Phật con phật trung phật nhỏ thì còn khác nhau ở điều gì nữa không?