Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 29-12-2019

Ngày đăng: 29-12-2019

Theo pháp môn thiền tông sẽ gặp khó khăn và gian nan nào?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

Sáng:

Chiều:

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Tập luyện sao để nhận biết cái ngã mạn mình bộc phát?
02 Theo pháp môn thiền tông sẽ gặp khó khăn và gian nan nào?
03 Đức phật khi nhường ngai vàng và vợ lại cho người anh vậy đức phật dùng tánh người hay tánh phật?
04 Mượn tiền không trả mà dùng tiền mua sách vậy có công đức không?
05 Chuẩn bị bài kinh an vị phật sám hối công thức đường về phật giới kinh tiễn vào 1 thẻ có được không?
06 Làm đúng như thế nào thì nhân quả sẽ hết?
07 Mở kinh sám hối thiền tông nghe có công đức nhiều hơn an vị phật?
08 Hoa tiêu là ánh sáng điện từ quang phải không?
09 Hoa tiêu mang ý nghĩa thế nào với thiền tông?
10 Hoa tiêu có phải là hoa thiền không?
11 Giáo lý và 40% phần tuyệt mật còn lại có phải là một không?
12 Tại sao bên phật giới còn ham muốn có hình tướng to mà vào tam giới chịu đau khổ như vậy?
13 Tạo công đức như thế nào để có công đức trong sáng?
14 Một người tạo công đức trong sáng với ham muốn mãnh liệt thì công đức không bị bôi đen vậy có đúng khồng?
15 Tạo công đức mà chấp ngã vụ lợi thì có thể bị thực thi nhân quả sớm xin giải thích?
16 Trường hợp có ham muốn mãnh liệt nhưng gặp thiền tông muộn nếu tạo được pháp trần về phật giới thì có về phật giới được không?
17 40% giáo lý còn lại chưa được công bố có nói về càn khôn vũ trụ và giải thoát không?
18 Tại sao vị thần và trung ấm thân đều bằng điện từ âm dương mà vị thần lại nắm được trung ấm thân được?
19 Bát chánh đạo có phải là để giúp con người nhận ra tánh phật của chính mình không?
20 Trường hợp công đức ít nhìn thấy hoa tiêu mà 8h mới dậy trong thời gian này người nhà khâm liệm thì có ảnh hưởng trung ấm thân không?
21 Công đức bôi đen mà khi mất tạo được pháp trần về phật giới thì có về phật giới được không?
22 Muốn hồi hướng công đức cho người quá cố đủ 3 điều kiện thì có được không?
23 Vị thánh làm hoa tiêu thử 3 lần nếu tới lần thứ 4 có phải chắc chắn là của vị phật không?
24 Trung ấm thân được hoa tiêu của vị dẫn đi thì bao lâu không còn nhìn thấy núi non sông hồ nữa?
25 Nhiệt ở hầm 10 tỷ năm như thế nào mà trung ấm thân sống được?
26 Trung ấm thân ở hầm 10 tỷ năm sau khi trả hết nghiệp trở lại làm người thì quá trình diễn ra thế nào?
27 Tu thiền tông kỵ nhất sát sanh nhưng con hay giết mối kiến vậy con có phạm vào sát sanh không?
28 Bị kinh chuyển và chuyển kinh là như thế nào?
29 Kinh vô tự có phải nằm bên phật giới còn nền văn minh không gian nằm bên tam giới phải không?
30 Tại sao con người văn minh cỡ nào cũng không lấy hết được nền văn minh không gian?
31 Có nhiều chùa thờ tổ bổ đề đạt ma nhưng tại sao thiền tông lại ít được chấp nhận của các phật?
32 Làm cách nào giúp cho nhiều người biết và một lòng theo thiền tông?
33 Kinh nghiệm chia sẻ tạo công đức trong sáng và không bị bôi đen?
34 Người tu thiền tông có thể để nguyên bài vị thần tài thổ địa khi thích hợp mới thỉnh hình thích ca và 2 vị bồ tát về thờ được không?
35 Người được rơi vào bể tánh thanh tịnh phật tánh có nghĩa là tánh phật thoát ra được bao bọc của điện từ âm dương?
36 Làm sao nhận biết cái tôi ngã mạn bộc phát?
37 Tu pháp môn thiền tông sẽ gặp khó khăn và gian nan nào?
38 Khi gửi tiền mua sách huyền ký mà người nhận không mua vậy có công đức không?
39 Không giới thiệu được ai vào thiền tông thì có về phật giới được không?
40 Pháp trần là tiếng nhỏ vậy tiếng nhỏ đó chính là bài đường về phật giới phải không?
41 Pháp trần phát ra như thế nào mới đúng?
42 Câu hỏi của phật gia Trần kim Bảo hỏi về thiền Gia Đức Tịnh về việc phổ biến giáo lý thiền tông?
43 Nếu thừ hoa tiêu lần thứ 2 mà biết là giả thì trung ấm thân sẽ đi tiếp hay đứng lại đợi hoa tiêu xuất hiện thử tiếp?
44 Tại sao tổ thứ nhất là ma ha ca diếp mà không phải là hùng thúy loan?
45 Khi thoát ra sự quản lý ông thần thoát ra khỏi kiểm soát của cô hồn thì lúc đó thử hoa tiêu có được không?
46 Khi chúng sanh hết vô minh có phải là thành phật phải không?
47 Một người thường làm từ thiện mà số tiền đó do tham ô mà có vậy người này nhận được ác đức hay phước đức?
48 Khi có công đức thì thần kinh cang có báo trước không?
49 Công đức bị bôi đen và công đức nhuộm đen thì khác và giống nhau thế nào?
50 Trong kinh đức phật có dạy ngũ thú tạp cư vậy các thày cố tình không hiểu hay cố tình làm sai?
51 Khi gặp khó khăn thường kêu bồ tát giúp đỡ vậy có ảnh hưởng tới giải thoát không?
52 Các thầy đọc kinh sách có hiểu được hầm lửa lớn 10 tỷ năm hay không?
53 Bài kệ của phật tử
54 Phật nhãn và tánh thấy của tánh phật khác nhau thế nào?
55 Tạo công đức mong trở về phật giới vậy công đức có bị bôi đen không?
56 Tu theo pháp môn thanh tịnh thiền khi cha mẹ anh chị trong gia đình mất thì phải làm thế nào?
57 theo thiền tông thì ngày tết có nên làm cơm cúng cửu huyền không?
58 Giải thích rõ học khi nào pháp trần chảy không bị lừa là như thế nào?
59 Vì công việc làm ăn nên vẫn cúng nhưng mở kinh an vị phật và giải đáp thiền tông có được không?
60 Thờ phật theo phong cách thiền tông thi thoảng nhờ thần phước thiện giúp đỡ tạo công đức có được không?
61 Những người tự tử có phải do người âm xúi có phải không?
62 Khi giúp một 2 người hiểu thiền tông là có công đức hoặc giúp 1 hoặc 2 người giải thoát được mình mới về được phật giới?
63 Thường hay bị rối loại điện từ và mamg máy ở an vị phật có được không?
64 Người có công đức vẫn trả nhân quả thế giới vật lý này mới về phật giới được có phải không?
65 Bàn thờ thiền tông có treo trong phòng vừa ngủ vừa làm việc được không?
66 Góp tiền vào xây dựng khu tưởng niệm được vô lượng phước đức vậy con có thể mở được nước tịnh độ không?
67 16 câu kệ của phật tử
68 Lúc trưa ngủ tại chùa lúc ngủ có nghe tiếng ai đó bảo dậy đi vậy đó là vị thần gọi hay cô hồn?
69 Đức phật sinh và chết dưới gốc cây có ý nghĩa gì với người học phật?
70 Có phải thời mạt thượng pháp đạo thánh phát triển hơn đạo phật phải không?
71 Cháu trai mới 9 tuổi thích đọc sách thiền tông vậy hỗ trợ để truyền thiền có được không?
72 Cô Nga Hải Phòng áp dụng bất niệm tự niệm có hiệu quả làm thẻ nhớ ghi lời dặn dò nghe đi nghe lại có được không?
73 Trước thờ tam tòa đức thánh mẫu nay theo thiền tông thì giải điện có ảnh hưởng gì không?
74 Có yếu chỉ thiền tông mà bị tai nạn lao động chết thì có về phật giới được không?
75 Người được cấp bí mật thiền tông mà đi các tỉnh giúp đỡ những người có duyên có được không?
76 Cô hồn là đệ tử của ông thần xin thầy giải thích thêm?
77 Giúp 1 người đạt bí mật thiền tông nhưng người sơ kiểm chưa gửi hồ sơ vào chùa có phải ghét không muốn cho tạo công đức không?
78 Tổ chức unesco hoạt động trên lĩnh vực gì khi là thành viên thì hưởng lợi ích gì?
79 Loài thần thích những gì ở trái đất này?
80 Muốn loài thần ủng hộ con người thì phải làm gì?
81 Khi con người suy nghĩ làm gì mà có ủng hộ của vô hình làm sao phân biệt thần hay thánh ủng hộ?
82 Làm sao phật biệt linh thiêng huyền bí do cô hồn và thần làm ra?
83 Người tu theo thiền tông hằng ngày phải làm gì để không ảnh hưởng tới cô hồn?
84 Khi đến các chùa không lạy mà xá chào thì có bị bôi đen công đức không?
85 Cúng dường xây chùa những nơi bảo tồn văn hóa tâm lý ở chùa vật lý thì công đức bị bôi đen không?
86 Trong thiền tông đức phật dùng điện từ âm dương điện từ quang vậy điện từ ở đây là gì?
87 Trong kinh vô lượng thọ phật hay dùng chữ quang chữ thọ vậy chữ thọ và chữ quang ý nghĩa là gì?
88 Khi cho mượn sách mà người mượn dùng sai mục đích thì người cho mượn có bị nhân quả gì không?
89 Câu hỏi về bài Thiền Đạo Yếu học do thiền sư Pháp Loa viết?
90 Câu hỏi về chứng đạo ca do thiền sư Vĩnh Giác Viết?
91 Bài giảng về điều phục căn ý của sư ông thích thanh từ?