Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 29-09-2019

Ngày đăng: 29-09-2019

Đã khinh chê thiền tông, về sau mới tin thiền tông như vậy còn theo được thiền tông không?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Loài địa ngục làm thức ăn cho loài khác, vậy loài khác là loài nào?
02 Chúng sanh sau khi đọa vào địa ngục tầng 18 thì sau khi thoát ra được trở về loài người hay trở lên tầng địa ngục khác?
03 Chùa thiền tông có 3 biểu tượng gì?
04 Một người gây trọng tội chịu án tù của luật pháp vậy khi chết có phải chịu tội xuống địa ngục không?
05 Những suy nghĩ và hành động thiện ác của mình có phải do vị thần thực thi nhân quả không?
06 Các vị tổ chưa thành phật thì họ ở đâu trong tam giới này và nhiệm vụ của họ là gì?
07 Ba không theo đạo nào, không thích cúng tụng cầu xin, muốn giúp ba hiểu thiền tông thì làm thế nào?
08 Ba mẹ không theo thiền tông, trong đám tang mở kinh sám hối thiền tông có được không?
09 Loài cô hồn không sanh con vậy thánh mẫu tại sao lại là vợ vị thần?
10 Người tạo công đức bằng tánh người, tưởng và tham thì có về phật giới được không?
11 Có cần phải tập buông để sống theo tánh phật để giải thoát không?
12 Chưa kiến tánh thì có được truyền thiền hay không?
13 Bài kệ ngộ thiền của phật tử Tô nguyễn Trang Thanh , 14 tuổi?
14 Tại sao loài ngạ quỷ không chịu nhân quả?
15 Công thức giải thoát là như thế nào?
16 Trong cửa hải triều âm có gì và khi nào mình biết mình đã vượt cửa hải triều âm?
17 Theo thiền tông trong 3 ngày tết có rước ông bà về cúng cơm chay không?
18 Chữ tài trong tánh người có nghĩa là gì, cho ví dụ?
19 Chữ Hành, Chữ Mạn có nghĩa là gì?
20 Người nhà không tin phật, thường ăn thịt, uống rượu, ngồi tưởng tượng nói chuyện một mình, làm sao để giúp người này được?
21 Sử dụng chánh pháp của Như Lai đem bố thí là bố thí như thế nào?
22 Trong gia đình có duy nhất 1 người tu thiền tông, khi chết thì xử lý bảng gỗ và sách thiền tông như thế nào?
23 Tại sao vị A La Hán lại giúp cửu huyền thăng lên được cõi cao?
24 Người giới tính không ổn định có tu theo pháp môn thiền tông được không?
25 Đã khinh chê thiền tông, về sau mới tin thiền tông như vậy còn theo được thiền tông không?
26 Sáu cái đặc biệt của chùa thiền tông Tân Diệu là gì?
27 Ở phòng riêng thì hay mở an vị phật và bài kệ được truyền thiền của bản thân vậy có được không?
28 Quy tắc bàn thờ ở gia đình?
29 Trong gia đình cứ để con cái làm gì thì làm, cứ kệ, vậy có được không?
30 Tu thiền tông trước khi qua đời muốn hiến xác có được không, có thiêu được không?
31 Khi Đức Phật qua đời thì được hỏa táng, vậy là do lúc đó dân thưa thớt hay do Đức Phật thành đạo?
32 Ba theo đạo Bà La Môn khi hỏa táng thì ba sẽ đi về đâu?
33 Giải thích câu bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành phật?
34 Huyền ký từ đâu mà vua Trần Nhân Tông tiếp thu được để đi lên núi tu theo dòng thiền tông?
35 Vật chất quyết định ý thức và ý thức quyết định vật chất?
36 Lời cảm ơn của phật tử?
37 Việc xin chính quyền mua đất làm khu di tích đã được chính quyền chấp thuận chưa?
38 Mẹ đã mất 3 năm, bà dì trước khi mất có nói là nhìn thấy hình mẹ trở lại, vậy mẹ nằm ở cõi cô hồn hay dòng tộc?
39 Mẹ chết mà hỏa táng đưa vào chùa, vậy có vào được dòng tộc không?
40 Là trưởng dòng họ, trước tu tịnh độ và mật tông, hiện muốn bỏ bàn thờ tam thế phật thì có ảnh hưởng gì không?
41 Thiền tông Tân Diệu lấy gì làm tông, lấy gì làm chỉ, lấy gì làm thể, lấy gì làm dụng?
42 Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói ông trưởng giả nói các đứa con chạy ra khỏi ngôi nhà lửa tới ngã tư đường, ý nghĩa là gì?
43 Ba y một thất tùy thân nghĩa là gì?
44 Ý nghĩa con số 49?
45 Theo thiền tông thì Bát chánh đạo hiểu thế nào cho đúng?
46 Suy nghĩ trong thanh tịnh là suy nghĩ làm sao?
47 Làm ăn khó khăn thua lỗ nhiều có phải do nhân quả hay không?
48 Bao nhiêu hành tinh vật tư gộp lại làm 1 đại thiên thế giới?