Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-06-2020

Ngày đăng: 30-06-2020

51 Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử và thiền tông Tân Diệu có phải cùng nguồn gốc không


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

 

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Tại sao đọc sách thiền tông lại khóc rất nhiều?
02 Tại sao thời kỳ đồ đồng không phổ biến pháp giáo ngộ giải thoát?
03 Tại sao Đức Phật Thích Ca lại bỏ vợ con ở lại không đem về phật giới?
04 Nguyên do gì tánh phật không nhớ đường về phật giới?
05 Phật tánh có tính chất khác nhau không?
06 Kiến trúc thượng tần và phân công xã hội ở phật giới như thế nào?
07 Tình yêu có phải tánh người không?
08 Khi hình thành thân người, tại sao 1 tánh phật lạ chui vào?
09 Điều gì xảy ra khi con người quản lý được điện từ âm dương và điện từ quang?
10 Khao khát được thấy tánh phật mình 1 lần thì phải làm sao?
11 Giải thích 2 chữ Đạo tràng?
12 Khi vừa chết người nhà vuốt mắt lau rửa thay quần áo thì có ảnh hưởng đường về phật giới không?
13 Bên tịnh độ nói 9 phẩm sen vàng lên giải thoát, vậy là giải thoát gì?
14 Người chưa luân hồi 50 tỉ năm mà có công đức đủ thì có được về phật giới không?
15 Tại sao làm công đức không được quá nhiệt tình hay tranh luận?
16 Hỏi về mặt trăng và các vì sao nằm ở đâu trong tam giới?
17 Người nhà tu đạo thần và đạo chúa thì làm sao sống hòa hợp - tang lễ ba mẹ lo thế nào, cúng giỗ thì làm sao né?
18 Trung ấm thân đi ra khỏi trái đất hay là văng ra khỏi trái đất?
19 Làm công đức, người ta thoái lui làm sao giúp họ quay lại?
20 Khi chết trung ấm thân có phân biệt phương hướng không, tẩm liệm xác trung ấm thân mất sáng suốt không, giả bộ theo hoa tiêu giả là sao, pháp trần hay ý trần?
21 Tâm Tài Lực khó thế nào mà không thấy ai đạt?
22 Lừa người và tham là tối kỵ của người tu thiền tông?
23 Tại sao lục tổ không cho ngồi thiền?
24 Đạo phật là đạo giải thoát nhưng tại sao người ta tu phật mà không thích giải thoát?
25 Làm sao khoa học tiến mà tôn giáo không bị lùi?
26 Tu làm sao không sai lời phật dạy?
27 Tu gì mà ai hỏi câu nào cũng  trả lời được, biện tài vô ngại?
28 84 ngàn pháp môn tu ý nghĩa là gì?
29 Tại sao chỉ có chùa Tân Diệu mới dạy giải thoát mà không nơi nào khác dạy?
30 Mục đích của quyển giáo lý đạo phật khoa học thiền tông?
31 Quyển giáo lý có xuất bản ra được không?
32 Chư Phật có ứng thân phân thân hóa thân vô trái đất này giúp người tu thiền tông không?
33 Khi thầy qua đời có ai đủ khả năng giải đáp thiền tông hàng tuần không?
34 Đạo phật là đạo giác ngộ sao không thấy chùa nào dạy?
35 Có người chửi bác ngụy tạo sách thiền tông, kiến thức chưa đầy lá mít, bác phổ biến thiền tông chi để bị chửi?
36 Tại sao giáo lý lại truyền riêng cho long nữ bằng kinh vô tự?
37 Hỏi về sự kỳ đặc của tổ Đạo Tín thần đồng, gặp Đức Phật, thấy bể tánh?
38 Hỏi La Hầu La là ai?
39 Có công đức là tự về hay cần có pháp trần?
40 Ly gia cắt ái khinh thân và dứt trừ bản ngã là nói tăng nào?
41 Tâm thấy, tánh thấy, ý thấy, căn thấy có giống nhau không?
42 Không ra kệ được có phải do phần âm nhiều không, tập yoga có được không?
43 Hỏi đường về phật giới gặp hoa tiêu thật có cần thử lần 2 lần 3 không, thấy bay vòng quanh trái đất biết nhầm có quay về được không?
44 Cách tạo công đức cho người già?
45 Hoa tiêu của vị phật di chuyển thế nào?
46 Các hành tinh cấu tạo điện từ âm dương tại sao có đất nước gió lửa?
47 Văn thơ kệ xuất phát từ tánh phật nhưng do bắt chước các bài kệ của thầy tổ thì nó là tánh người đúng không?
48 Thập thánh tạo hoa tiêu giả thử mình là ai?
49 Người pháp trần hiện có biết đường về phật giới không?
50 Khi thầy mất con chưa được truyền thiền mà nói thiền tông cho người khác thì có vi phạm gì không?
51 Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử và thiền tông Tân Diệu có phải cùng nguồn gốc không?
52 Chư Phật đều trụ khi đi là sao?
53 Đạo Phật khác gì các đạo khác?
54 Tại sao riêng pháp môn thiền tông có 3 quyển giáo lý?
55 Đạo nhất tự và đạo nhất thừa khác nhau không?
56 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói Long Nữ nhận tánh phật còn nhanh hơn Long Nữ dâng cúng hạt minh châu cho Đức Phật là ý nghĩa gì?
57 Giải thích tánh phật là gì theo khoa học?
58 Người đạt bí mật thiền tông và giảng sư thiền tông trả lời luôn luôn đúng đúng không?