Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 26-08-2018

Ngày đăng: 28-09-2020

07 Ham muốn trở về phật giới mà công đức ít, khi không về được thì lần sau có gặp thiền tông không?
30 Khi giáo lý thiền tông ra đời tỉ lệ phần trăm người trở về phật giới có tăng lên không?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Mặt trời có soi sáng và tỏa nhiệt cho vòng hoảng đạo 3 và 4 hay không?
02 Tại sao loài cô hồn không chịu quy luật nhân hồi?
03 Khi còn mang thân người tạo nghiệp vào loài cô hồn có trả nhân quả do thân người tạo nghiệp?
04 Loài cô hồn bao giờ trở lại loài người tạo nghiệp?
05 Khi trở lại làm người, có phải trả nhân quả trước khi làm cô hồn không?
06 Dựa tiêu chí nào để phân biệt các hành tinh đông tây nam bắc?
07 Ham muốn trở về phật giới mà công đức ít, khi không về được thì lần sau có gặp thiền tông không?
08 Tại sao xá lợi phất không biết đường trở về phật giới?
09 Người kiến tánh có trở về phật giới được không?
10 Trong kinh phật nói, phật a di đà độ nhiều chúng sanh hơn đức phật thích ca?
11 Người kiến tánh rồi còn chấp ngã không?
12 Tại sao có tần số khác nhau?
13 Tri kiến lập tri là bức tường ngăn cách giải thoát?
14 Đức phật ngồi 49 ngày không ăn uống không bị làm sao?
15 Một người giúp người khác giác ngộ giải thoát thì công đức từ đâu chảy vào tánh phật của mình?
16 Vạn pháp là tánh không, vậy tánh không và phật giới có khác nhau không?
17 người tu tập thiền tông mà về phật giới có cùng tần số với nhau không?
18 Thiền tông không tu mà tu, không chứng mà chứng,có đúng không?
19 Thiền tông có cần tu tập tánh thấy tánh nghe như các vị tổ sư không?
20 Người tu theo thiền tông lúc nào cũng thuyết pháp nói nhiều, có đúng với thiền tông không?
21 Con người là trung tâm luân hồi, vậy trung tâm vận hành luân hồi của con người do đâu có?
22 Hiểu thiền tông rồi, việc chữa bệnh cho người khác bằng nhân điện có nên không?
23 Đưa sách cho thầy mình đọc, thầy không thích, nên làm sao giúp thầy?
24 Người tu thiền tông đưa chú đại bi kinh dược sư cho người khác trị bệnh có được không?
25 Lộ trình trở về phật giới, rơi theo hào quang công đức hay có hoa tiêu dẫn đường?
26 Công đức vô vi, công đức vô lượng nghĩa là sao?
27 Tại sao giúp người bằng tâm thanh tịnh nhưng công đức lại phụ thuộc vào sự ngộ đạo của người khác?
28 Không có trí tuệ Ba La Mật có về phật giới được không?
29 Trung ấm thân nhìn thấy hoa tiêu bằng phật nhãn hay mắt điện từ?
30 Khi giáo lý thiền tông ra đời tỉ lệ phần trăm người trở về phật giới có tăng lên không?
31 Khi trái đất bị hủy diệt, 6 pháp môn do ai lưu giữ và lưu giữ bằng phương tiện gì?
32 Tu thiền tông có nên trì chú giúp người khác hết bệnh?
33 Đức Phật nói ngài chứng tam minh lục thông, có đúng với hiến pháp của phật không?
34 Làm sao để xóa bỏ cái tôi chấp ngã, công đức có giúp bớt chấp ngã không?
35 5 trái đất còn lại có dòng thiền tông không?
36 Tại sao loài cô hồn không chịu quy luật nhân quả?
37 Thế giới vật lý quá đông có làm mất cân bằng không?
38 Nếu mất không đúng ngày trái đất vào trung tâm thì người đó đi đâu?
39 Làm nghề cúng tụng, mà có làm công đức có về phật giới không?
40 thiền gia phật gia dỏm mới dính vào rượu bia?
41 Vào trung tâm luân hồi sẽ tự tại vượt cửa hải triều dương đúng không?
42 Cửa hải triều dương của trái đất và cửa hải triều dương của tam giới có khác nhau không?
43 Làm thế nào để rơi vào khoảng không mênh mông vô tận mà không sợ hãi?
44 Các đệ tử của lục tổ Huệ Năng có biết công thức trở về phật giới không?
45 Các nhà khoa học do nhiệm vụ hay do may mắn lấy được nền văn minh không gian?
46 Tại sao có người tái sanh luân hồi nhớ được tiền kiếp?
47 Giúp người khác có vô lượng công đức, công đức đó nguồn gốc từ đâu chảy vô?
48 Các vị phật ở hành tinh khác có dạy thiền tông như ngài Thích Ca không?
49 Phật tử trình bày kệ cảm ngộ thiền khi tới thăm chùa?
50 Sao biết người nào có cô hồn dựa, tại sao trong mơ thấy thân mình nhẹ muốn đi đâu là đi được nơi đó?
51 Nền văn minh không gian là do quán không gian mới lấy được đúng không?