Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 25-08-2019

Ngày đăng: 25-08-2019

Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không?
Vì sao thiền tông thực hiện đúng pháp luật mà chỉ tồn tại 100 năm?
Người hiểu hết về thiền tông và quy luật cuộc sống, vậy còn gì để buông không?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 

Từ khóa: