Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 24-11-2019

Ngày đăng: 24-11-2019

Phật tử thiền tông hiểu biết thanh tịnh rỗng lặng hằng tri khi chết áp dụng nhất tự thiền có giải thoát được không?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

Sáng:

 

Chiều:

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).