Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-09-2018

Ngày đăng: 28-09-2020

08 Con có suy nghĩ chấp ngã nhưng chưa hành động, vậy công đức có bị bôi đen không?
09 Khi nào vị phật phân thân và ứng thân vào giúp người?


Nghe theo từng câu hỏi tại đây

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Công đức thật nhiều là giúp cho nhiều người vậy bao nhiêu là nhiều người?
02 Giúp bao nhiêu người mới được kiến tánh?
03 Nếu có công đức nhiều mà không truyền thiền có về phật giới không?
04 Có công đức thì làm sao biết có vị phật giúp đỡ mình?
05 Làm sao nhận biết mình đủ công đức về phật giới?
06 Trong quyển số 6, có những vị ngộ bằng tánh nghe tánh thấy, có vị nào ngộ bằng tánh nói không?
07 Trong cuốn số 3, tại sao ăn chay giải thoát 90% còn ăn mặn giải thoát 20%?
08 Con có suy nghĩ chấp ngã nhưng chưa hành động, vậy công đức có bị bôi đen không?
09 Khi nào vị phật phân thân và ứng thân vào giúp người?
10 Ngoài chấp ngã bị bôi đen thì còn trường hợp nào bị bôi đen nữa không?
11 Đọc hết 11 cuốn sách và hiểu và có tạo công đức vậy có về phật giới được không?
12 Có vị nữ nào dạy tu thành phật từ trước tới nay chưa?
13 người khinh chê hay phá pháp môn thiền tông bị vô cõi nào?
14 Một vị phật phân thân vào người dạy đạo thì thần hay cô hồn có nhận ra không?
15 Sau khi chết được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi rồi sẽ xảy ra điều gì?
16 Có phát lời nguyện và giờ muốn xả lời nguyện để theo thiền tông thì làm thế nào?
17 Thần kim cang có nhiệm vụ làm hộ pháp cho thiền tông hay còn nhiệm vụ nào không?
18 Khi thai nhi được 1 2 3 tháng xảy thai vậy thai nhi đó có linh hồn không?
19 Những người bị sét đánh họ bị nghiệp gì?
20 Người tu thiền tông làm sao biết được mình đủ duyên về phật giới?
21 Tại sao con người là trung gian luân chuyển giữa các cõi trong tam giới?
22 Phật thích ca lưu chuyển hơn 7 tỷ năm trong tam giới,có phải được sắp đặt trước?
23 Người tu thiền tông mà được giải thoát, có phải là có sự sắp đặt trước?
24 Nguyên nhân gì mà ánh sáng mặt trời lại sáng vậy?