Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-05-2020

Ngày đăng: 25-05-2020

Vua Trần Nhân Tông tu thiền tông mà tại sao giáo hội cho thiền tông là của bọn ma vương?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

Phần 1

 

Phần 2

Phần 3

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

Phần 1
01 Tại sao chùa Tân Diệu để bảng hiệu thiền tông mà không thấy các chùa khác có?
02 Pháp môn thiền tông khác gì các pháp môn khác của đạo phật?
03 Muốn tu không mê tín thì tu chùa nào?
04 Đạo phật khoa học là đạo như thế nào?
05 Đạo một chiều là như thế nào?
06 Đạo thành lập thời kỳ đồ đồng có phù hợp được đời sống văn minh hiện nay?
07 Con người thời đại bốn chấm không sao còn tin bùa ngải?
08 Tại sao thời đại điện tử vẫn có người tin bùa ngải giúp con mình thi đậu?
09 Con người có kiến chấp là người như thế nào?
10 Sao không chùa nào dạy tinh hoa đạo phật cho phật tử biết?
11 Tại sao một số thầy trong giáo hội quyết chí dẹp thiền tông?
12 Vua Trần Nhân Tông tu thiền tông mà tại sao giáo hội cho thiền tông là của bọn ma vương?
13 Đạo phật là giải thoát sao không chùa nào ở Việt Nam tu giải thoát?
14 Vào thiền viện tu có giải thoát được không?
15 Vào tu viện tu có giải thoát được không?
16 Chùa thiền tông Tân Diệu cũng thờ phật, thờ bồ tát, vậy nó khác gì với các chùa khác?
17 Đạo phật là giác ngộ giải thoát, thầy tu không biết 2 phần này thì họ tu gì?
18 Thầy mà tu sai lời phật dạy có bị nhân quả không?
19 Đạo phật là đạo giải thoát sao không thấy chùa nào dạy giải thoát?
20 Thầy tu theo đạo phật mà tu tưởng thì có nhân quả gì không?
21 Đạo phật khoa học thiền tông là phổ biến gì?
22 Ví dụ chứng minh về đạo phật khoa học thiền tông?
23 Tại sao các thầy cất chùa ra không dạy giác ngộ mà dạy cúng?
24 Làm sao các thầy hành đúng lời phật dạy, không dạy cúng nữa?
25 Tại sao mỗi thầy tu một kiểu không giống nhau?
26 Hiến pháp nhà nước cho tự do tôn giáo tín ngưỡng, nhưng tại sao giáo hội cấm tự do tín ngưỡng tôn giáo?
27 Không tu thiền tông mà thích tu cực lạc về hưởng sung sướng thích hơn có được không?
28 Sao nhà nước không mang ơn chùa nuôi giữ hơn 60 chiến sỹ cách mạng mà còn muốn chiếm đoạt chùa?
29 Nguyễn Văn Mừng có phải là tên ông trưởng ban tôn giáo tỉnh Long An?
30 Ngoài công văn số 8, ông Nguyễn Văn Mưng có gửi công văn gì tới chùa không?
31 Tại sao cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh lại đi chúc tết giáo hội tỉnh?
32 Ông Nguyễn Văn Mưng tại sao cầm bao thư màu đỏ?
33 Nhà nước cấm không cho cán bộ chúc tết nhận quà cáp nhưng sao ông Nguyễn Văn Mưng không nghe theo?
34 Nhà báo Khôi Nguyên nói thầy Nhân tự ý nắm quyền quản lý chùa Tân Diệu?
35 Nhà báo Khôi Nguyên nói thầy Nhân tự xưng viện chủ?
36 Nhà báo Khôi Nguyên nói thầy Nhân hoạt động tôn giáo trái phép và tự ý đổi tên chùa?
37 Nhà báo Khôi Nguyên nói đoàn thanh tra lập biên bản chùa thiền tông Tân Diệu có không?
38 Đoàn kiểm tra không gửi biên bản lại cho chùa là sai luật, mình có kiện được không?
39 Căn cứ vào đâu nói chùa là cơ sở thờ tự hợp pháp của giáo hội phật giáo Việt Nam?
40 Nhà báo Khôi Nguyên nói thiền sư ni Đức Thảo viên tịch năm 1975 có đúng không?
41 Ban Tôn giáo tỉnh Long An quản lý cái gì mà năm mất của sư bà cũng không nắm được?
42 Tại sao nhà báo Khôi Nguyên nói thầy tự ý quản lý chùa?
43 Giáo hội có bỏ tiền xây cất chùa Tân Diệu không?
44 Nhà báo Khôi Nguyên nói bác có hành vi truyền đạo trái phép?
45 Nhà báo Khôi Nguyên nói thầy Nhân tự ý đổi tên chùa và tự xưng viện chủ trưởng ban quản trị chùa?
46 Đạo phật chủ trương giác ngộ giải thoát vậy tại sao các thầy trong giáo hội lại cấm chùa Tân Diệu?
47 Tại sao giáo hội phật giáo Việt Nam không có công văn hướng dẫn rõ ràng đâu là mê tín, đâu là chánh tín?
48 Tại sao các thầy trong giáo hội không cho thầy Nhân rút chùa ra khỏi GHPGVN?
49 Tại sao quý thầy muốn chiếm chùa Tân Diệu cho bằng được?
50 Nhà báo Khôi Nguyên có vi phạm tác phong của người làm báo không?
51 Tại sao ban quản trị trang báo thanh niên ngăn chặn tin nhắn bình luận của độc giả?
52 Tại sao avatar nhà báo Khôi Nguyên chỉ để hình nặc danh không để hình thật?
53 Báo Long An tác giả Lê Đức cũng đăng sai sự thật về chùa Tân Diệu?
 
Phần 2
54 Nhà nước cho tự do viết sách và sách thầy viết rất khoa học tại sao giáo hội lại cấm sách của thầy?
55 Sách thầy viết về giác ngộ và giải thoát rất rõ ràng lại bị cấm vậy giáo hội dạy giác ngộ giải thoát là sao?
56 Ai đọc được quyển giáo lý đạo phật thiền tông thì sẽ thế nào?
57 Trong kinh nói tu ba lần vô số kiếp là ý nghĩa gì?
58 Làm sao cho người Việt Nam được giác ngộ và văn minh?
59 Nhà nước cho tự do viết sách mà sao có quá nhiều người cấm sách của thầy?
60 Nhà nước cho tự do viết sách nhưng nhiều người cấm, tại sao thầy không khiếu nại lên các cơ quan phụ trách văn hóa?
61 Tại sao sách xóa mê tín dị đoan có lợi cho nhân dân và nhà nước mà nhà xuất bản không cấp phép?
62 Quyển giáo lý khi nào thầy xuất bản?
63 Tại sao nhà nước cho tự do viết sách nhưng lại không cho xuất bản?
64 Tại sao sách viết trung thực, thực tế và khoa học lại không được xuất bản?
65 Sách thầy giúp nhân dân hết mê tín bị nhà nước cấm thật là 1 điều đáng tiếc đúng không?
66 Bác Hồ dạy 1 dân tộc mê tín dị đoan thì dân tộc đó khiếp nhước, trước sau gì cũng mất nước?
67 Cháu muốn đọc cuốn giáo lý để biết cái gì mê tín cái gì chánh tín, khi nào mới được đọc?
68 Đảng và nhà nước cho tự do viết sách nhưng nhà xuất bản không cho, tại sao bác không lo?
69 Cục trưởng cục xuất bản ông Nguyễn Nguyên đồng ý với giáo hội là cấm xuất bản sách Nguyễn Nhân có đúng không?
70 Thiền tông có 18 điều giới luật vậy tại sao thầy nói tu thiền tông không có giới luật?
71 Đình là nơi thờ thần sao chùa lấy tên tổ đình chùa thiền tông?
72 Thiền tông do Đức Phật lập ra tại sao thầy nói do thiền sư ni Đức Thảo sáng lập?
73 Tại sao dùng từ Khoa học trong tên đạo phật khoa học thiền tông?
74 Tại sao thầy sửa bài dặn dò dành cho những người đạt được bí mật thiền tông tới 4 lần và trả lời khác nhau?
75 Chức viện chủ và trưởng ban có phải thầy tự phong không?
76 Tại sao thầy nói không nhận tiền cúng dường nhưng chùa vẫn nhận tiền cúng dường để làm gì?
77 Tại sao không nhận của ai 1 đồng nào kể cả lời cảm ơn nhưng người được truyền bí mật phải mua 2 bộ sách?
78 Nhiều người nói chùa thiền tông là chùa chửi xin thầy cho ý kiến?
79 Anh Nguyễn Đức Tịnh đủ tâm tài lực và xưng đã kiến tánh sao bác không cho anh nối tiếp dòng thiền tông?
80 Thầy Nhân nói nhiệm vụ đã hết sao vẫn còn giải đáp thiền tông?
81 Thầy  Nhân xác nhận việc bác sẽ phong 9 người nối tiếp dòng thiền tông?
82 Vị quan chức tỉnh Bình Phước nói chùa làm sai luật và công văn số 8 là đúng, đất chùa là đất giáo hội?
83 Vị quan chức tỉnh Bình Phước nói quyển huyền ký của bác đạo văn quyển giáo lý của anh Đức Tịnh, giờ cho không ai đọc?
84 Vị quan chức tỉnh Bình Phước nói tu theo ông Nhân là tu mù xuống địa ngục?
85 Vị quan chức tỉnh Bình Phước trước đây làm giấy xin chùa cấp bằng thiền gia cho mình sao giờ lại nói tu theo thầy là tu sai?
86 Giải thích 2 chữ giáo lý nghĩa là gì?
87 Chiêm tinh là gì, khác gì với coi bói, nó có khoa học không, và có nằm trong thiền tông không?
88 Thế nào là nhóm ô hợp tự xưng, cô hồn sống là chỉ cho ai?
89 Cứ 100 người truyền thiền thì có 95 người bỏ đi là vì sao, 95 người này là ai?
90 Thầy Nhân có buồn hay ghét những người học trò phản lại ăn cắp và những thầy tu chửi thầy không?
91 Sao mình không thanh tịnh rỗng lặng hằng tri ai chửi mình mình làm thinh, ai lấy chùa mình cứ để họ lấy?
92 Nghiệp công đức là gì, trong kinh sách có chữ này không?
93 Thần kim cang có giáo lý không?
94 Chia sẻ giáo lý đạo văn thì có công đức không?
95 Câu chớ giẫm Như Lai vết đã qua có phải của Đức Phật nói không?
96 Tại sao những người chống phá thiền tông không thấy bị thần kim cang đánh?
 
Phần 3
97 Do đâu đoàn miền nam tin tưởng tuyệt đối chùa Tân Diệu là nơi dạy giác ngộ giải thoát, và ở đất rồng Long An mà không ở nơi khác?
98 Hỏi về việc nối tiếp dòng thiền tông và được công nhận là như thế nào?
99 Lúc mình truyền thiền phật có nhìn vào và nhìn biết ai sẽ về được không?
100 Bác có thương xót hay dung thứ hay nhắn nhủ gì cho người được truyền thiền nhưng lệch hướng đi sai đường không?
101 Xin bác cho lời khuyên và nhắc nhở để những phật tử tu thiền tông được vững bước?
102 Số lượng phật tử, phật gia, thiền gia tính tới thời điểm này là bao nhiêu người?
103 Thầy có thấy trong hàng đệ tử phật gia thiền gia ai tu thiền tông mà đang bị lạc hướng không?
104 Tại sao đang đi thiền tông đúng đường lại rẻ qua đường khác đi?
105 Đệ tử đối xử không tốt và đi sai đường mà quay trở lại thầy có mở rộng vòng tay đón họ lại không?
106 Thầy có định hướng đưa tinh hoa đạo phật vào ngành giáo dục không?
107 Có thể mở rộng thiền tông ra cho cả thế giới từ trẻ em tới người lớn tuổi đều biết có được không?
108 Tại sao nói tam giới vô an?
109 Cái muốn của con người có phải do nghiệp quyết định không?
110 Con người có thể làm chủ nhân quả không?
111 Làm sao để giúp người khác mà không xen vào nhân quả?
112 Trang web phật giáo viết về sự ngộ thiền của tổ A Nan, Hiếp Tôn Giả, Phật Đà Nan Đề đúng hay sai?
113 Tại sao những người gần chùa không theo thiền tông mà những người ở rất xa lại tìm về chùa thiền tông?
114 Thuyết tiến hóa của Darwyn từ vượn  thành người có đúng không?
115 Báo giác ngộ online nói sách thầy sai nhưng tại sao không dám tới chùa đối chất?
116 Báo giác ngộ online đề nghị cục trưởng cục xuất bản cấm xuất bản sách và đình chỉ sách thiền tông?
117 Báo giác ngộ online đề nghị luật cho GHPGVN có quyền chỉ ra sai phạm trong sách tôn giáo?
118 Chùa Tân Diệu nhỏ như đám đất mà tại sao giáo hội cứ đòi lấy chùa hoài?
119 Nhà nghiên cứu Hoàng Quảng và tiến sỹ Thích Nhật Từ đòi đối chất với thầy Nhân?
120 Tiến sỹ Thích Nhật Từ nói Đức Phật không dạy công đức mà tổ Huệ Năng dạy?
121 Tiến sỹ Thích Nhật Từ nói Đức Phật không nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà người Ấn Độ nói?
122 Tiến sỹ Thích Nhật Từ nói muốn giải thoát phải xuất gia cạo đầu còn người tại gia dính ái dục tiền bạc không giải thoát được?
123 Tiến sỹ phật học Thích Nhật Từ nói không có cõi địa ngục?
124 Tiến sỹ Thích Nhật Từ nói Đức Phật không nói kinh Diệu pháp liên hoa mà người Trung Quốc nói?
125 Tiến sỹ Thích Nhật Từ nói cư sỹ Duy Ma Cật làm tu sỹ cứng họng là không có thật?
126 Trong đại lễ phật đản tiến sỹ Thích Nhật Từ cho diễu hành xe hoa xích lô để nhiều người chiêm ngưỡng?
127 Tiến sỹ Thích Nhật Từ múc nước đổ lên tượng phật trong nghi thức tắm phật là ý nghĩa gì?
128 Tiến sỹ Thích Nhật Từ giảng sai trái lời phật dạy bị phát hiện và bị đưa video lên mạng đã tìm mọi cách xóa hết video này?
129 Tiến sỹ Thích Nhật Từ đem chuyện phòng the tế nhị vợ chồng vào chùa giảng, tại sao thầy tu lại dày dạn kinh nghiệm vậy?
130 Tiến sỹ Thích Nhật Từ ăn nói tục tỉu giảng xằng bậy mà tại sao giáo hội làm ngơ?
131 Tiến sỹ Thích Nhật Từ chửi hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tào lao, không học phật đọc kinh, truyền bá bậy, mê tín?
132 Thượng tọa Thích Nhật Từ đánh sập kênh youtube người đăng video thượng tọa đang bỏ túi tiền cúng dường và giảng tục tỉu?