Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-05-2020

Ngày đăng: 25-05-2020

Vua Trần Nhân Tông tu thiền tông mà tại sao giáo hội cho thiền tông là của bọn ma vương?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

Phần 1

 

Phần 2

Phần 3

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).