Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 20-01-2019

Ngày đăng: 21-01-2019

Tu thiền tông, con giữ tâm thanh tịnh- Rỗng lặng - Hằng tri thì được rơi về bể tánh thanh tịnh, hay tới ngày hết dương thọ mới rơi ?

Ý trong tánh phật bị tánh người bao phủ thì làm sao để điều phục tánh người ?


Nghe giải đáp theo từng câu hỏi tại đây

 

Từ khóa: