Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 18-08-2019

Ngày đăng: 18-08-2019

Kinh diệu pháp liên hoa ví dụ về 3 chàng cùng tử có hạt minh châu vậy Đức Phật muốn nói ý gì?
Tại sao thiền tông không cho dùng từ bi hỷ xả?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).