Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 17-02-2019

Ngày đăng: 17-02-2019

13 Người tu thiền tông còn nhậu , rượu chè, gái trai, vậy có đúng với lời dạy của phật không
14 Người tu thiền tông mà Kiến tánh tạo công đức có giải thoát thành phật không?
21 Thấy mà chồng thêm thấy nghĩa là như thế nào?


Nghe giải đáp đạo Phật Thiền tông theo từng câu hỏi tại đây

 

 

Từ khóa: