Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 16-09-2018

Ngày đăng: 28-09-2020

06 Cái gì sanh ra nhân quả?
11 Người nào bị âm hay bị buồn vậy làm sao cho bớt âm đi?


Nghe theo từng câu hỏi tại đây

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Tạo công đức không quá nhiệt tình?
02 Muốn tạo công đức mua bộ sách nhờ chùa tặng lại cho người không có điều kiện?
03 Biết thiền tông, đọc sách con mắt rưng rưng, ngủ ngon là hiện tượng sao?
04 Trong cuốn số 5, cứ để thanh tịnh tự nhiên?
05 Suy nghĩ mà chưa hành động có bị nhân quả không?
06 Cái gì sanh ra nhân quả?
07 Cuốn số 9 , phật đầu tiên là oai âm vương, vậy ai là dẫn về phật giới?
08 Một người khi còn sống làm phước thiện làm sao vãnh sanh tới nước cực lạc được?
09 Ngày xưa không có sóng thần, nguyên nhân là do đâu?
10 Thày giải đáp tới khi nào?
11 Người nào bị âm hay bị buồn vậy làm sao cho bớt âm đi?
12 Khi trái đất bị bệnh trời tứ thiên vương làm gì?
13 Con người lấy nền văn minh không gian bằng cách nào?
14 Hoa tiêu có lớn có nhỏ hay không?
15 Vì sao cơn bão chỉ xuất hiện ngoài biển?
16 Trong cuốn số 9,nói về cuộc đời đức phật, vì sao hay có vị nhắc nhở?
17 Mục đích của đức phật là xuống tạo công đức hay dạy thanh tịnh thiền?
18 một năm có 365 ngày,trái đất quay tới cửa hải triều dương mấy lần?
19 Cô hồn ăn đồ ăn của người cúng hay hàng quán?
20 Các tầng địa ngục trong kinh nói là như thế nào?
21 Không có nhiệm vụ giải đáp thiền tông, giải thích cho người hiểu là đúng không?
22 Khi chia sẻ thiền tông mà bị khinh chê thì công đức trước có bị bôi đen không?
23 Các vị tu sỹ 5 năm pháp môn vật lý mà giác ngộ có về được phật giới không?
24  Về chữ viết và dòng thiền?
25  Biết mà không trả lời có tạo nhân quả không?
26 Ở nước Việt Nam có vị vua tu thành phật là phật hoàng Trần Nhân Tông?
27 Đi nhiều chùa mà không thấy chùa nào tu thiền tông có phải do chưa đi đúng chùa không?
28 Trong các kinh điển đạo phật không có dạy pháp thiền tông đúng không?
29 Chùa nào giữ tập huyền ký mới phổ biến thiền tông được đúng không?
30 Tại sao đã biết các chùa không hiểu thiền tông mà vẫn tới tìm hỏi?
31 Tu thiền mà quán hay cầu, nếu được thành tựu chôn sâu xuống mồ?
32 Tịnh độ tông, Mật tông, nếu tu đúng có giác ngộ thành phật được không?
33 Có ma vương không hay chỉ là pháp phương tiện nên có?
34 Đại Chí Văn Thù Sư Lợi thật có không?
35 Thiên nhãn nhìn thấy 33 cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới đúng không?
36 Sự trùm khắp có màu gì?
37 Tam tôn   Đức Phật A Di Đà, bồ tát Quán Thế Âm, bồ tát Đại Thế Chí?
38  Đức Phật A Di Đà thật có không hay chỉ là pháp phương tiện nên có?
39 Bồ tát Địa Tạng thật có không hay chỉ là pháp phương tiện nên có?
40 Như thế nào là biết niệm phật?
41 Đức Phật Dược Sư thật có không hay chỉ là pháp phương tiện nên có?
42 Cõi trời thật có không hay chỉ là pháp phương tiện nên có?
43 Cõi địa ngục thật có không hay chỉ là pháp phương tiện nên có?
44 Đức phật Di Lặc thật có không hay chỉ là pháp phương tiện nên có?
45 Huyền Ký có phải là chân lý không hay là pháp phương tiện chỉ chân lý?
46 Viện chủ dựa theo kinh phật dạy hay trong tư tưởng dạy?
47 Trong lúc tạo công đức, vô tình tạo ác đức thì có ảnh hưởng trở về phật giới không?
48 Trong 1 năm 365 ngày có 1 ngày trái đất đi vào trung tâm vận hành luân hồi?
49 Khi có công đức về phật giới rồi thì ác đức ở đâu?
50 Bị bùa ngải hoặc cô hồn nhập thì phương pháp giải của thiền tông là gì?
51 Khi công bố huyền ký, ma vương có phá viện chủ không?