Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 15-09-2019

Ngày đăng: 15-09-2019

Vì sao pháp môn thiền tông Đức Phật phải bí mật truyền đi theo dòng thiền tông, phải đợi tới khi loài người văn minh lên cao mới công bố ra được?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Đức lục tổ dạy thiền tông ra đời phá tà tông, vậy tà tông là tông nào?
02 Vì sao pháp môn thiền tông Đức Phật phải bí mật truyền đi theo dòng thiền tông?
03 Vì sao pháp môn thiền tông phải đợi tới khi loài người văn minh lên cao mới công bố ra được?
04 Tam minh lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất động là gì?
05 Muốn tu theo đạo phật phải hiểu căn bản như thế nào?
06 Người tu theo đạo phật muốn cúng dường thì phải làm sao cho đúng?
07 Để tu theo đạo phật muốn không bị lầm thì nên xem và đọc kinh nào?
08 Trong đạo phật có những biểu tượng gì có giá trị trong việc tu theo đạo phật?
09 Ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật muốn dạy gì?
10 Giải thích ý nghĩa năm anh mù rờ voi, thập mục môn đồ và căn cứ vào đâu để trả lời ý nghĩa hai loai biểu tượng?
11 Đa số người tu đạo phật thường nói Đức Phật cứu mình, nói vậy có đúng không?
12 Nghiệp dẫn là gì và ai sẽ là người dẫn nghiệp đó?
13 Chùa thiền tông Tân Diệu có nhiệm vụ gì?
14 Trong kinh có câu, Điều phục thiên nhân sư, là nói điều phục ai?
15 Đức phật ngồi thiền suốt 49 ngày để chứng được gì?
16 Giải thích rõ về con đường vào hầm 10 tỷ năm?
17 Trong đạo phật có cốt truyện người trộm dê, vậy ý nghĩa như thế nào?
18 Trí người thời kỳ đồ đồng như thế nào?
19 Trí thức người đồ đồng thích những gì?
20 Trí người thời kỳ nguyên tử như thế nào?
21 Người tu theo đạo phật có trí thức như thế nào?
22 Pháp giới tánh là gì?
23 Tu hữu vi là gì, tu vô vi là gì?
24 Thầy tu không muốn bị sai thì phải đọc kinh hay sách gì?
25 Thiền tông là pháp môn thứ 6 có công thức và đường đi đàng hoàng vậy công thức ấy là như thế nào?
26 Các thầy xây chùa để làm gì?
27 Ở trái đất này tại sao có nhiều đạo để làm gì?
28 Mỗi đạo trên trái đất này tổ chức tu như thế nào?
29 Tu theo đạo phật phải tu như thế nào để không lầm đường?
30 Lời dạy chân thật và lời dạy chân lý có giống nhau không?
31 Có thể đem sách phật hoàng Trần Nhân Tông vào môn lịch sử của bộ giáo dục Việt Nam để giáo dục thế hệ mai sau được không?
32 Người ngoài hành tinh có phải là người một trong 5 hành tinh còn lại của vòng hoàng đạo 1 không?
33 Nếu muốn tạo công được đức thì phải biết cách tạo thì tự nhiên hình thành nên công đức, điện từ quang có phải không?
34 Người được cấp yếu chỉ với bí mật với người không được cấp thì đường về phật giới có giống nhau không?
35 Khi mất trở thành trung ấm thân thì có biết mình đã chết và mang trung ấm thân không?
36 Thuê hoặc nhờ các địa điểm để cho mượn sách thiền tông thì những gia chủ cho thuê nhờ đó có công đức không?
37 Giải thích kiến chấp đơn phương, kiến chấp đa phương?
38 Trong sách có ghi thời Đức Phật trở lại trái đất để làm trung ấm thân 6 năm mới vào tử cung người mẹ, vậy 6 năm đó trung ấm thân ở đâu?
39 Giải thích nghĩa câu, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm?
40 Ngón tay chỉ mặt trăng là có ý nghĩa như thế nào?
41 Ý nghĩa của ba mặt trăng?
42 Thần có trách nhiệm thực thi nhân quả nhưng trước khi thực thi nhân quả có sự can thiệp của thánh, vậy là như thế nào?
43 Những người tu pháp luân công nói là đầu tiên là rèn luyện sức khỏe sau cùng là giải thoát vậy có đúng không?
44 Khi trái đất tan rã thì nền văn minh không gian còn tồn tại không?
45 Các nhà khoa học dựa vào đâu để phân biệt được các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, thời kỳ nguyên tử?
46 Hiện tại Đức Phật Di Lặc bồ tát đang ở cung trời nào?
47 Khi người ta cúng dường hay làm việc thiện mà mình phát tâm hoan hỷ cho việc làm đó thì phước đức của mình bằng phước đức của người cúng dường, vậy có đúng không?
48 Khi đi luân hồi công đức bị bôi đen, vậy tại sao những người có công đức bôi đen đó khi gặp thiền tông lại bị hút vào?
49 Nếu không theo hoa tiêu thì không về được, vậy nghĩa là sao?
50 Trước khi chết 3 ngày ông thần báo trước cho mình nhưng không được nói ra vậy mình viết ra cho con cháu được không?
51 Mẹ mất hơn 30 năm, ngôi mộ bị nước thải công nghiệp đổ vô,vậy gia đình muốn đem cái mộ đi chỗ khác có được không?
52 Thời kỳ đức phật ngài A Nan dùng nguyên liệu gì viết huyền ký?
53 Căn cứ vào đâu nói thiền tông là thanh tịnh thiền đổi tên?
54 Sau này chụp lại tất cả những gì bác lưu để trang trí thiền tông thất có được không?
55 Người tu thiền tông trước khi chết mở kinh an vị phật có giúp được gì không?
56 Người theo pháp môn thiền tông mà bị nhiễm âm nặng thì có biểu hiện như thế nào?
57 Khi giấc mơ thấy màu vàng sáng rực báo trước lúc sắp mất thì có hiện tượng như thế nào?
58 Tại sao người câm điếc gieo nhân duyên gì mà bị quả vậy?
59 Cõi trời ngọc hoàng sống đời đời vậy có còn cơ hội trở lại làm con người không?
60 Hoa tiêu thật tới trước, mình chưa kịp thử mà hoa tiêu thật mất đi thì có còn xuất hiện nữa không?
61 Trước tu để tâm thanh tịnh, đang làm việc thấy ngoại cảnh thanh tịnh trong sáng mát dịu, tâm rất nhẹ vậy trạng thái này là gì?
62 Đang ngồi chơi để tâm thanh tịnh , bất chợt tự nhiên cảm nhận như không có thân mà vẫn thấy nghe nói biết rõ ràng và trong?
63 Trong thân có lực ở ngực, nóng và rất mạnh, ở đỉnh đầu ngứa ngứa, trạng thái này là xấu hay tốt?
64 Cổ máy xoay thuận và ngược chiều âm dương tức ý nói lỗ đen vũ trụ ngay cả cái thanh tịnh phật tánh Như Lai không biết hết được, vậy là sao?
65 Có trường hợp nào vị thần quản lý tánh phật báo mình biết trước 3 ngày trước khi chết khi đó vị thánh xen vào báo cho mình cảnh khác không?
66 Điện từ âm dương trùm khắp càn khôn vũ trụ, vậy là sao?
67 Giải thích câu Nhất nhân thành đạo cửu huyền thăng?

Từ khóa: