Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 14-07-2019

Ngày đăng: 14-07-2019

18 Tại sao biết mình đang nóng tính nhưng không dừng được, làm sao để tu thiền tông không sai đường?

30 Pháp môn thiền tông có những lợi ích gì tới người tu và người dân Việt Nam?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Giải thích từ Trung Đạo là gì?
02 Tu vật lý giống đi bộ, tu thiền tông giống đi máy bay , tu cái nào cũng chết, giải nghĩa?
03 Trí tuệ như con sông càng sâu càng im lặng, giải nghĩa theo thiền tông?
04 Giải thích câu, Hồng trần đám lửa cháy lan nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay?
05 Giải nghĩa câu Hiểu thiền thanh là hiểu huyền cơ?
06 Giải thích câu Phật có ba thân?
07 Giải nghĩa chân thân?
08 Im lặng thanh tịnh là gì?
09 Giải thích Rỗng lặng hằng tri?
10 Trăm sông đổ về một biển là ý nghĩa gì?
11 Giải thích từ Tuệ Giác?
12 Ngã là gì, Quỷ là gì?
13 Tất cả các đạo trên thế giới trừ đạo phật ra thì ai lập ra?
14 Các vị tu trong chùa cúng tụng cầu xin thì các vị này đang tu theo ai?
15 Giải nghĩa câu Trí tuệ giống như bát nhã mọi vật không thể chạm tới được mà bị bát nhã trùm khắp?
16 Người tu thiền tông lấy giáo lý phật giáo Hòa Hảo giúp người tu ngộ thiền tông, ví dụ tu theo Huệ Năng không tu theo Thần Tú có đúng không?
17 Ba mất 4 tuần, gia đình tu tịnh độ , khi làm lễ thì bản thân để tâm thanh tịnh vậy có đúng không?
18 Biết mình đang nóng tính, biết mình xấu tính nhưng không dừng được là nguyên do gì, làm sao để tu không sai đường?
19 Cuộc sống ở dưới hầm 10 tỷ năm là như thế nào?
20 Người tu thiền tông có bị ngũ ấm ma không?
21 Pháp môn thiền tông có những lợi lạc gì trong cuộc sống hằng ngày?
22 Làm trái với tôn chỉ thiền tông có ảnh hưởng gì tới pháp môn thiền tông không?
23 Người tu thiền tông trước khi mất dặn con cháu lo hậu sự như thế nào cho đúng?
24 Tại sao gọi là tà pháp?
25 Nếu hoa tiêu thật tới đón, mình tưởng hoa tiêu giả không theo thì hoa tiêu thật có tín hiệu gì nhắc mình không?
26 Tu theo thiền tông tạo công đức trong sáng ý là thế nào?
27 Làm việc thiền tông là làm như thế nào để không lưu lại dấu vết?
28 Tại sao giáo lý được xuất bản ra lại giúp trái đất kéo dài tuổi thọ?
29 Tại sao vào thời kỳ này các nhà sư, vị quan chức ngộ thiền rất nhiều?
30 Pháp môn thiền tông có những lợi ích gì tới người tu và người dân Việt Nam?
31 Tại sao pháp môn thiền tông lại tuân thủ pháp luật một cách triệt để?
32 Tại sao pháp môn thiền tông lại đề cao tinh thần yêu nước và bảo vệ đất nước tột cùng?
33 Nhà nước và giáo hội có nhiệm vụ quan trọng gì trong việc công bố giáo lý?
34 Người có nhiều công đức thì tánh phật có lớn thêm không?
35 Người có tâm tánh sáng láng có phải do công đức của người đó phát ra không?
36 Những người được sanh ra bằng phương pháp mổ vậy những người này có duyên lành gì không?
37 Hình bóng của A Di Đà là do ai hiện?
38 Một số cách tạo công đức nhanh để mở mắt trở về phật giới?
39 Nếu có phật tử hay phật gia mà mất thì phải làm đám tang thế nào để trợ duyên?
40 Những người hay chia sẻ sách văn thơ kệ trên mạng thì người này có công đức không?
41 Kinh vô tự là gì?
42 Thần thức là sao?
43 Vô sư trí là gì?
44 Người đã giác ngộ rồi không bám vào thần nữa có được không?
45 Tuệ Trung Thượng Sỹ lấy tư cách gì kiểm thiền cho vị tổ thứ 34?
46 Thiền gia Chánh Huệ Phong có phải ngài đã rơi vào bể tánh thanh tịnh không?
47 Giáo lý của đạo phật được công bố ở nước nào?
48 Kinh vô tự có phải khác với giáo lý đúng không?
49 Tại sao thiền tông lại nói tâm là tim?
50 Khi phật gia mất có nhiều người đọc kinh tiễn thì có ảnh hưởng gì người mất không?
51 Giải thích câu Nghiệp chướng bổn lai không?

Từ khóa: