Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 07-04-2019

Ngày đăng: 08-04-2019

28 Ai nói ta nói kinh kim cang là người đó phỉ báng ta, còn ai nói Phật không thuyết kinh người đó chê bai ta?

30 Tại sao các vị tổ sư thiền tông lại biết trước quá khứ vị lai?

35 Đạo phật thiền tông theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật, là nhất nguyên hay nhị nguyên?


Nghe giải đáp đạo Phật Thiền tông theo từng câu hỏi tại đây

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Thiền phái Trúc Lâm Uên Tử thuộc loại thiền nào?
02 Tại sao có nhiều pháp môn thiền?
03 Địa ngục là ở mặt đất, tầng tiếp theo 18 tầng địa ngục là ở đâu?
04 Ma vương có phật tánh không?
05 Nếu bị phạm lỗi làm loài hoa báo thì phật tánh của hoa báo ở đâu?
06 Trong kinh phật dạy, mất thân người khó gặp lại sao có lúc nói tái sanh làm người vài tỷ năm là sao?
07 Người tu theo thiền tông mà bị người khác chửi bới, phê bình?
08 Một người không biết chữ thì có thể giảng pháp cho người khác được không?
09 Pháp thanh tịnh thiền là pháp không tu phước nhưng lại truyền thiền cho ngài Ma Ha Ca Diếp?
10 Chưa tu thiền tông mà muốn tìm hiểu thì phải làm như thế nào?
11 Đã quy y và có pháp danh, vậy có sử dụng trong pháp môn thiền tông không?
12 Đã giúp một người 75 tuổi đọc hiểu căn bản pháp môn thiền tông, vậy có nên đưa công thức về phật giới không?
13 Khi chết trung ấm thân có biết cách thử hoa tiêu không?
14 Có nên hộ niệm khi mẹ chồng chết và có di chúc là hộ niệm?
15 Khi xây nhà hoặc khai trương có cần cúng thổ thần đất đai không?
16 Những người ngăn cản tái bản Huyền Ký có bị tội gì không?
17 Tu thiền tông, hay ngồi thiền, có vị phật chỉ, vậy là đúng hay sai?
18 Đức phật Thích Ca có công đức hay chưa khi mới thành đạo?
19 Thần thông các vị đại đệ tử của đức phật có thật hay không?
20 Một người tu theo thiền tông công đức vô lượng rồi, có thể tự tịch diệt được hay phải đợi hết thọ mạng?
21 Cái gì bảo vệ tiểu thiên và đại thiên thế giới?
22 Phải đứng đợi bao lâu thì hoa tiêu thật mới xuất hiện?
23 Khi đang đọc kinh an vị phật khi đang chạy xe trên đường, có tiếng vọng lại, vậy là thật hay giả dối?
24 Trong gia đình, hai vợ chồng theo hai đạo khác nhau , có cách nào cho hai vợ chồng hòa thuận với nhau không?
25 Hương hồn có luân hồi trong dòng tộc không?
26 Trong khi đọc sách và nghe máy khóc và cảm động, vậy là như thế nào?
27 Có một vị thiền gia chia sẻ, bản nghiệp của chúng sanh đều có linh giác, vậy linh giác là gì?
28 Ai nói ta nói kinh kim cang là người đó phỉ báng ta, còn ai nói Phật không thuyết kinh người đó chê bai ta?
29 Trước khi Huyền Ký được công bố ra , 36 vị tổ có về phật giới được không?
30 Tại sao các vị tổ sư thiền tông lại biết trước quá khứ vị lai?
31 Tập Yoga là do thánh giúp đỡ, vậy là như thế nào?
32 Bức tượng phật Di Lạc có đứa trẻ ngồi trên vai, trên đùi, ý nghĩa là thế nào?
33 Trong kinh Pháp Hoa, bồ tát Dược vương dùng đốt ngón tay để cúng dường đức phật, vậy ẩn dụ thế nào?
34 Đức Phật dạy kinh điển ba la mật có ý nghĩa thế nào?
35 Đạo phật thiền tông theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật?
36 Tu theo đạo phật thiền tông mà gia đình cấm cản, thì có được phép âm thầm phổ biến trên mạng không?
37 Huyền ký không phải là sắc ký, nặng ký, có phải vậy không?
38 Dựa trên cơ sở nào các tôn giáo có giáo lý, còn đạo phật không có giáo lý?
39 Theo quan điểm của thầy, để phật giáo thành tinh hoa nhân loại cần yếu tố nào?