Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 03-02-2019

Ngày đăng: 06-02-2019

07 Nên tạo phước hay công đức để thay đổi nghiệp?

19 Trung ấm thân đã về phật giới, vậy kim thân phật đó tiếp tục tạo công đức được không?

20 Phật tử thiền tông thực hiện các lễ nghi ngày lễ, tết như thế nào?


Nghe giải đáp thiền tông theo từng câu hỏi tại đây

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Pháp môn thiền tông là cực dương, người tu đúng thiền tông thì số phần trăm điện từ dương có tăng lên không?
02 Phật tánh có sai biệt không, cớ sao vào tam giới nhận thân tứ đại có sai biệt?
03 Con người bị làm hoa báo, vậy con người có bị đọa làm như đất nước gió lửa không?
04 Những phật tánh bị đọa làm súc sanh có cơ hội trở về phật giới không?
05 Sau này người tu thiền tông có thể photo huyền ký để tạo công đức không?
06 Cửa hải triều âm có thể hút vị Phật trở lại làm người không?
07 Nên tạo phước hay công đức để thay đổi nghiệp?
08 Tại sao cõi ngạ quỷ, địa ngục, thần, con người có tần số khác nhau mà vẫn sống với nhau?
09 Một vị sư trụ trì chùa vật lý theo thiền tông, vậy muốn chuyển chùa qua tu thiền tông thì làm thế nào?
10 Đem bài kệ vào chùa vật lý và quán chay, vậy có nên tiếp tục không?
11 Ở Việt Nam có ai kiến tánh và thấy được 6 cửa luôn hồi với Phật giới chưa?
12 Ta là phật đã thành và các ông là phật sẽ thành, vậy chú Nhân có phải là phật đã thành không?
13 Phật tử tại gia nên thờ tượng hay tranh phật Thích Ca?
14 Giáo lý và giáo pháp khác nhau thế nào?
15 Người tu thiền tông mà đạt bí mật rồi, mà hoàn cảnh khó khăn thì làm sao tạo công đức?
16 Khi tánh phật ở phật giới biết rõ quá khứ và vị lai của mình luân hồi trong tam giới đúng không?
17 Cung kính và lễ độ với bề trên như thế nào cho đúng?
18 Trước khi giác ngộ thiền tông, trải qua nhiều biến cố từng bị vong nhập xác?
19 Trung ấm thân đã về phật giới, vậy kim thân phật đó tiếp tục tạo công đức được không?
20 Phật tử thiền tông thực hiện các lễ nghi ngày lễ, tết như thế nào?
21 Một vị phật muốn giúp một người từ vô lượng kiếp trước là người thân của mình trở về phật giới thì giúp thế nào, và có thêm công đức hay không?
22 Chia sẻ lên mạng mà gây tranh cãi thì có sao không?

 

Từ khóa: