Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 03-02-2019

Ngày đăng: 06-02-2019

07 Nên tạo phước hay công đức để thay đổi nghiệp?

19 Trung ấm thân đã về phật giới, vậy kim thân phật đó tiếp tục tạo công đức được không?

20 Phật tử thiền tông thực hiện các lễ nghi ngày lễ, tết như thế nào?


Nghe giải đáp thiền tông theo từng câu hỏi tại đây

 

 

Từ khóa: