Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 02-12-2018

Ngày đăng: 03-12-2018

Tại sao chưa ngộ được phật tánh thanh tịnh của chính mình


Nghe theo từng câu hỏi tại đây

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Lỗ hổng thời gian có thật không?
02 Tại sao trung ấm thân vào trung tâm vận hành luân hồi lại sợ lửa tam muội?
03 Khi vị phật phân thân vào tam giới có sợ lửa tam muội không?
04 Chia sẻ về giáo lý thiền tông?
05 Trong cuốn số 8 nói về thời gian nhận vị tổ có sai biệt là sao?
06 Giải thích hiện tượng chiêm bao, hiện tượng tiên tri là sao?
07 Đứa bé bắt đầu từ bụng mẹ mang nghiệp từ lúc nào?
08 Người già 88 tuổi, hằng ngày đọc lời dặn dò và có xem ti vi buổi tối có ảnh hưởng gì không?
09 Như lai có nghĩa là chẳng từ đâu, chẳng đi về đâu tại sao phải trở về phật giới?
10 Một người được truyền thiền có công đức ít có vị phật dẫn về quê xưa thì vị thần có dám tới gần không?
11 Vị có công đức ít, có vị phật mượn công đức vượt hải triều dương vậy cho mượn như thế nào?
12 Một người mà lúc nào cũng không vui không buồn vậy có phải là đã ngộ đạo phải không?
13 Có hiện tượng lúc suy nghĩ và hành động thì có thế lực nào đó ngăn cản, lý do là sao?
14 Sau 2 3 năm nữa có còn tạo công đức được nữa không?
15 Người niệm phật không tạo phước đức có tới nước tịnh độ được không?
16 Đức phật có dạy về từ bi hay không?
17 Người tu theo mật chú có khi nào chết ra làm loài cô hồn không?
18 Ngũ ấm ma nghĩa là sao,ngũ uẩn, ngũ trượt là sao?
19 Tối ngủ có hàng ngàn con kiến bò bàn chân ,hiện tượng là sao?
20 Tại sao chưa ngộ được phật tánh thanh tịnh của chính mình?
21 Những chùa vật lý thường hướng thiện vậy có được gì không?
22 Cách tạo công đức?
23 trong người có điện, đụng đâu là phát ra điện, vậy hiện tượng đó là như thế nào?
24 Cuộc sống cô hồn như thế nào và bao lâu thì tái sanh làm người trở lại?
25 Tu thiền tông có được ăn mặn không?
26 Trái đất 10 ngàn năm bị bệnh 1 lần, vậy trái đất khôi phục lại như thế nào?
27 Khi dùng nhất tự thiền BUÔNG thì ông thần có nắm lai nữa không?
28 Nếu thực hiện 3 lần nhận ra hoa tiêu , nếu bị ông thần bắt lại làm sao thử 3 lần được?
29 Do đâu con người có tâm, tâm và tánh có gì khác nhau,vũ trụ do đâu mà có?
30 người chết nhưng được hộ niệm sau 24h mềm mại là như thế nào?
31 Tại sao khi Buông bỏ đồ đao kiến tánh thành phật?
32 Đạo phật thiền tông có danh từ tổ thiền tông thất không?
33 33 VÌ sao tổ Ma Ha Ca Diếp và Bồ Đề Đạt Ma để tóc, còn lại các vị tổ cạo tóc?
34 Tu thiền tông mà bạn bè rủ đi nhậu vậy sau khi chết có về được phật giới không?
35 Trong công việc làm ăn, bạn bè mượn tiền qua lại có gieo nhân quả gì không?
36 Chiếu kiến ngũ uẩn giai không ý nghĩa là sao?
37 Ý nghĩa câu Pháp gốc pháp không pháp , không pháp cũng là pháp?
38 Tu thiền tông không về được phật giới được vị thần bôi đen công đức, vậy bôi đen như thế nào?
39 Trong gia đình, cơ quan có đám tang thì có thắp nhang và lạy vậy công đức có bị bôi đen không?
40 Khi không đủ công đức vào dòng tộc luôn hồi nếu vào loài cô hồn an trú đợi huyền ký ra đời có được không?
41 Trên địa cầu mọi sự hiển linh do cô hồn tạo ra, không biết cúng kiếng, vậy khi chết sẽ như thế nào?
42 Khi trung ấm thân đi theo hoa tiêu giả sẽ vào loài cô hồn sống vậy có cách nào thoát ra không?
43 Có nên chắp tay các vị tổ tiên của dòng họ không?
44 Chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm ý nghĩa là như thế nào?
45 Gia đình tu thiền tông khi chết thì địa táng có sao không?
46 Tuổi thọ của loài ngạ quỷ là bao nhiêu, vong thiên linh cái có đi đầu thai không?
47 Khi ngồi thiền khấn 10 phương chư phật, trong đầu có người nhắc tới chùa thiền tông, nghĩa là sao?
48 Lạy trước bàn vong linh thì công đức bị bôi đen, nếu cha mẹ, vợ chồng mất, lạy có bị làm sao không?
49 Cho thẻ nhớ đọc nhưng xóa đi mà không nghe vậy có bị ác đức không?