Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-12-2019

Ngày đăng: 01-12-2019

Tại sao thần và thánh không giúp người tu thiền tông để có nhiều công đức khi quay trở lại làm người dễ giải thoát hơn


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Từ khóa: