Chia sẻ

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 28-02-2021

Ngày đăng: 07-03-2021

Cúng dường Đức Phật có công đức không? Cúng dường Đức Phật là cúng dường 1 vị phật hay cúng 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

- Bấm vào link bên dưới để tải file mp3 giải đáp:

PHẦN 1 

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

PHẦN 9

PHẦN 10

PHẦN 11

PHẦN 12

PHẦN 13

 

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

PHẦN 1
01 Tại sao tu thiền tông lại rất khó chỉ có 5% được về
02 Phải tu như thế nào để không bị rơi vào địa ngục và an toàn về phật giới
03 Muốn đầu thai về dòng tộc để tu thiền tông tiếp thì làm cách nào
04 Ý nghĩa của hình ảnh Đức Phật nằm thấy toàn thân trải dài trên mặt đất
05 Những người cúng dường phật có công đức không, cúng dường Đức Phật là cúng dường 1 vị phật hay cúng 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng
06 Thánh chúa thế giới là nam đúng không, khi đầu thai làm người hiện thân là ai, họ có học thiền tông và giải thoát không
07 Người triệt phá thiền tông tại sao phải nhờ thánh chúa mới thoát được hầm lửa lớn
08 Đạo Phật khoa học thiền tông có phải đạo yêu nước và trí dũng không
09 Người đặt câu hỏi cho bác là do tính tò mò hay do tánh tham thúc đẩy
10 Lớn tuổi mà gây gỗ cái nhau có giải thoát được không
11 Tại sao người hay về chùa nghe giải đáp nhưng về nhà lại chửi thiền tông
12 Vào thời kỳ đồ đồng văn minh chưa cao những vị ngộ thiền kiểm chứng thiền tông bằng phương tiện gì
 
PHẦN 2
13 Pháp trần là tiếng nói nhỏ nhất, tiếng nói nhỏ nhất là tiếng nói như thế nào
14 Đọc đường về phật giới nhưng đọc trong vô thức có ảnh hưởng gì không 
15 Pháp trần phải để phát một cách tự nhiên hay phát ra trường hợp nào
16 Khi thân tứ đại liệt làm sao liên tục phát pháp trần, khi thức dậy là tánh gì thức dậy, thời gian thức dậy bao lâu
17 Khi đang chờ về trung tâm vận hành luân hồi cần lưu ý gì để đi về an toàn
18 Quá trình đẩy tánh phật về phật giới như thế nào, nó có khác nhau tùy theo công đức không
19 Mình sờ tay vào đỉnh đầu người về phật giới kiểm tra hơi nóng thoát ra có ảnh hưởng gì người về phật giới không
20 Trung ấm thân phước đức nhiều luân hồi đi các cõi trời làm sao biết đường đi
21 Vị thần nhân quả quản lý mình khi nào và ở đâu
22 Bác có đề xuất gì với nhà nước để duy trì pháp môn thiền tông không
23 Đạo thiên chúa và đạo Cao Đài thuộc vào đạo trời, đạo thánh, đạo tiêN hay đạo vật lý trong đạo phật
24 Bồ tát có ý nghĩa là sao
25 Thần có nam nữ không
26 Người thiền tông chết đột ngột có về phật giới không
27 Mẹ con tu niệm phật giờ nghe kinh an vị phật thì có về phật giới không
28 Muốn có công đức thì làm sao
29 Tro cốt không để ở chùa Tân Diệu mà để ở nhà được không
 
PHẦN 3
30 Người tu thiền tông mà chết thì nghi lễ thế nào, ngày lễ giỗ mình làm sao
31 Phật tử thiền tông tập yoga, vật lý trị liệu, thể dục có được không
32 Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đep nghỉa là sao
33 Thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn là sao
34 Kinh Nhớ Ơn Phật có câu lập thành giáo hội đạo tràng nghĩa là sao
35 Ngày sanh của Đức Phật là ngày nào
36 Tu theo thiền tông tại sao không cúng, không cầu xin ai
 
PHẦN 4
37 Người trưởng của 1 tổ chức thì cần tiêu chuẩn gì
38 Người thời văn minh cao thì phải tu theo đạo phật như thế nào
39 Người tu theo đạo phật mà ngồi thiền có giải thoát được không
40 Người quyết chí triệt tiêu thiền tông và người theo phá thiền tông sau khi chết họ đi về đâu
41 Người tu theo đạo phật là để giải thoát mà sao họ không tu giải thoát
42 Đạo Phật là đạo trí tuệ cớ sao có nhiều người ngu như vậy
43 Người quá mê tín làm sao giúp họ hết mê tín
44 Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về mê tín
45 Người sống trong thời đại văn minh 4.0 muốn tu theo đạo nào đó phải tìm hiểu thế nào
46 Nghiệp ác độc là gì
47 Đạo phật có 6 pháp môn nhưng các chùa không tổ chức tu đúng 1 trong 6 pháp môn của đạo phật
48 Đạo Phật là đạo giải thoát cớ sao không thấy chùa nào dạy
49 Các thầy giảng có 84 ngàn pháp môn tu, vậy xin bác liệt kê 84 ngàn pháp môn tu
50 Làm sao để giúp người ngồi thiền biết ngồi thiền không thành phật được
 
PHẦN 5
13 Pháp trần là tiếng nói nhỏ nhất, tiếng nói nhỏ nhất là tiếng nói như thế nào
51 Tại sao người tu giải thoát không được ngồi thiền
52 Tại sao vào đời mạt pháp mình tu lại thành phật được
53 Tu về nước Cực Lạc mà nếu không về được thì mình sẽ đi đâu
54 Tu tịnh độ là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và làm phước có đúng không
55 Tại sao người tu giải thoát lại cướp pháp môn này làm của mình
56 Tại sao bác không làm gì với người ăn cướp thiền tông
57 Vào thời văn minh khi mình muốn tu theo đạo nào đó mình cần tìm hiểu gì
58 Đạo phật khoa học vật lý nghĩa là gì
59 Nghiệp ác đức độc là gì
60 Làm sao Bác cố găng chịu đựng những người chống phá thiền tông
61 Nước vô cấu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì
62 Người thời văn minh nguyên tử khác gì thời kỳ đồ đồng
63 Tại sao pháp môn giải thoát là tinh hoa đạo phật mà người tu đạo phật không tìm hiểu và học
64 Có nhiều thầy dạy ngồi thiền là để được cái gì
65 Muốn tu giải thoát thì phải tìm hiểu kinh sách nào
66 Tu theo pháp môn thiền tông rất khó có đúng không
67 Ví dụ về chứng hay đắc ở thế giới này
68 Làm sao để thuần hóa 16 thứ tánh người ngự trị trong mình
69 Tại sao chùa không dạy mình có tổ quốc lo tổ quốc có gia đình lo gia đình
70 Dù dịch COVID nhiều người vẫn đến chùa cầu an, vậy có được hết dịch và tâm an không
 
PHẦN 6
71 Căn cứ vào đâu chùa Tân Diệu tổ chức dạy tu thành phật
72 Tại sao các vị thánh không bị nhân quà
73 Cất thiền tông thất để phổ biến thiền tông có công đức không
74 Ở trái đất này có ai không có đạo không, Người cộng sản tu đạo gì, giáo lý đạo làm người là tu thế nào
75 Thời văn minh 4.0 thì trí óc của người tu đạo phải nhu thế nào
76 Ở trái đất này có mấy đạo
77 Đạo Phật nếu gọi đúng danh từ thì gọi thế nào
78 Khi Thiền tông công bố ra thì đạo chuyên cúng, lạy, cầu xin, bán bùa, bán phép có còn thích hợp nữa không
79 Tại sao thời nay là thời văn minh mà nhiều người vẫn thích cúng, lạy, cầu xin
80 Làm sao cho những người thích cúng, lạy, cầu xin giảm bớt mê tín
81 Tại sao người tu thiền tông không cúng, lạy, cầu xin
 
PHẦN 7
82 Lực nào đẩy thân trung ấm bay thẳng lên, do mình tác ý hay sao, làm sao hướng nào để bay
83 Người không phát được pháp trần nhưng kiên quyết vượt qua sự cuốn hút vật lý thì có về được không
84 Lúc lâm chung, trung ấm thân chưa xuất ra và người nhà làm đau thân tứ đại thì có về được không
85 Tại sao con thấy được cõi trời, cõi thần, cõi thánh, đọc được suy nghĩ người khác, cơ thể hay bị đau
86.P8 Tu đạo tiên thì khi mất có giải thoát được không
87 Tại sao phải tu ít nhất 500 đời mới lên cõi cực lạc sống được
88 Tu vãng sanh tốn rất nhiều phước đức tại sao rất nhiều nơi tổ chức tu
 
PHẦN 8
89 Có đúng là Đạo Phật có 84 ngàn pháp môn tu không
90 Trong 6 pháp môn tu pháp môn nào dễ tu nhất
91 Tu theo đạo phật phải tìm hiểu như thế nào mới đúng
92 Tại sao mình tưởng thánh dẫn mình đi
93 Làm sao để thoát ra nhân quả
94 Người nào tu là bị nhân quả vậy sao nhiều người không biết
95 Tại sao các tổ không ai ngồi thiền
96 Trả nhân quả bằng hoa báo là sao
97 Đã tạo được công đức những do dự chưa muốn về liền thương nhớ dòng họ thì có về được không
98 Tại sao Đức Phật không dạy đạo phật khoa học vật lý thiền tông thời Đức Phật còn sống
99 Học thuộc bài kệ 60 câu dạy tánh phật có giúp ích gì cho đường về phật giới không
100 Mình biết những người xung quanh khi chết sẽ vào loài cô hồn, vậy có cần hạn chế tiếp xúc với những người đó không
 
PHẦN 9
101.P9 Tại sao người văn minh không cầu, không cúng, không lạy
102 Tại sao người tu giải thoát mà còn đi ăn cắp của người khác, mình phải làm sao với họ
103 Tại sao nói khoa học càng tiến tôn giáo càng lùi
104 Người tu thiền tông có thay đổi tuổi thọ mình được không
105 Người triệt phá thiền tông, tham gia phá hoại thiền tông, cướp thiền tông thì tuổi thọ có giảm không
106 Những người mê tín tìm cách dẹp pháp môn thiền tông họ có dẹp được không
107 Nhìn người khác tu bác có biết người đó giải thoát được hay không không
108 Người tu muốn bắt kịp thời văn minh thì phải học hỏi như thế nào, kiến thức người khoa học là sao
109 Muốn tu 1 đạo nào đó thật đúng thì phải tìm hiểu thế nào
110 Tại sao ở trái đất này lại có rất nhiều đạo
111 Tu theo đạo phật muốn không bị sai thì phải tu như thế nào
112 tại sao Đức Phật dạy tới 6 pháp môn tu
113 Danh từ Đạo Phật khoa học vật lý Việt Nam có ý nghĩa là gì
114 Tại sao nhiều thầy tu theo đạo Phật mà không biết cốt tủy đạo phật là giải thoát
 
PHẦN 10
115.P10 Tại sao có 18 vị A La Hán, ý nghĩa số 18
116 Bậc thần thông nào là thấp nhất, bậc thần thông nào là cao nhất
117 Tháp pháp La Hán đạt thần thông gì
118 Thám Thủ La Hán đạt thần thông gì
119 Khai Tâm La Hán đạt thần thông gì
120 Hỉ Khánh La Hán đạt thần thông gì
121 Tĩnh tọa La Hán đạt thần thông gì
122 Ba Tiêu La Hán đạt thần thông gì
123 Tiếu Sư La Hán đạt thần thông gì
124 Tọa Lộc La Hán đạt thần thông gì
125 Trường Mi La Hán đạt thần thông gì
126 Hàng Long La Hán đạt thần thông gì
127 Bố Đại La Hán mang túi đựng rắn độc đạt thần thông gì
128 Khoái Nhĩ La Hán đạt thần thông gì
129 Trầm Tư La hán ngồi suy tư là tượng trưng thần thông gì
130 Kháng Môn La Hán cầm cây gậy gắn chuông tạo âm thanh là tượng trưng thần thông gì
131 Kỵ Tượng La Hán ngồi voi trắng tượng trưng thần thông gì
132 Quá Giang La Hán tượng trưng thần thông gì
133 Phục Hổ La Hán ngồi trên lưng hổ tưỡng trưng thần thông gì
134 Cử Bát La Hán hay cầm cái chén bằng sắt tượng trưng thần thông gì
135 Ngày nay con người có thể dùng khoa học để tạo thần thông giống Đức Phật được không
 
PHẦN 11
136.P11 Trước khi lập ra nước tịnh độ, Phật A Di Đà đứng đâu để lập ra
137 Niệm Phật A Di Đà sẽ được thành phật, vậy trước khi thành phật các vị phật niệm danh hiệu phật nào
138 Trước khi thành phật thì các vị phật có tu cúng, tụng, lạy lục, cầu xin không
139 Lên tịnh độ nếu nói thành phật rồi tại sao còn đi cúng các vị phật xưa
140 Giải thích câu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh
141 Việc ngộ thiền ở cõi tịnh độ và ở trái đất giống hay khác nhau
142 Làm sao Phật A Di Đà kiểm thiền biết vị tiên ngộ thiền nhiều hay ít
143 Các vị bồ tát được nhắc tới trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có vai trò gì trong pháp môn thiền tông
144 Ngài Văn Thù Sư Lợi nói ta ở biển chỉ thường xuyên nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ý nghĩa gì
145 Long nữ liền qua cõi vô cấu ở phương nam ngồi tòa sen báu thành phật chánh đẳng chánh giác
146 Nhờ trì tụng kinh Pháp Hoa từ cõi ta bà có nhiều bồ tát từ dưới đất vọt ra thân sắc vàng 32 tướng tốt là ý gì
147 Người ngộ đạo ở cõi tịnh độ và người ngộ đạo ở trái đất ai giải thoát nhanh hơn
148 Khi con người văn minh tột độ có thấy được phật tánh không và có tạo được điện từ quang không
149 Khả năng hiên lý nhãn thuần phong nhĩ của Đức Phật có tương tự như mạng điện thoại 4G không
150 Tại sao máy sốc điện thì làm tim người chết lâm sàng đập lại, nhưng nó không dùng cho phổi, gan, hay các bộ phận khác
151 Tại sao có nhiều người lớn tuổi đọc bài đường về phật giới nhiều mà không thuộc được
152 Muốn giải thoát thì lúc mất đừng có tưởng, vậy mình làm cách nào để không tưởng lúc mất
153 Người không thuộc bài dặn dò đường về phật giới mà lúc chết mở máy nghe có giúp ích gì không
 
PHẦN 12
154 Đức Phật phóng hào quang giữa chặng lông mày là cái gì
155 Một muôn 8 ngàn cõi ở phương đông là ở đâu
156 Địa ngục A Tỳ ở đâu, cấu tạo bằng gì, ai ở đó
157 Trời sắc cứu cánh ở đâu, cấu tạo bằng gì, ai ở đó
158 Sáu loài chúng sanh ở các cõi kia là loài nào và các Đức Phật đang giảng kinh ở các cõi kia là nói cõi nào
159 Hỏi về Bát nhã tâm kinh Ngũ uẩn giai không, chư pháp bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tam thế chư phật là sao
160 Nguyện cầu giác linh, hương linh, linh hồn, cao đăng phật quốc, sớm nhập ta bà, tiếp độ chúng sanh nghĩa là gì
161 Khi thiền tông ra đời đạo phật hết nhiệm vụ nghĩa là sao
162 Ai quản lý trái đất này, nhiệm vụ và quyền hạn họ như thế nào, họ có ủng hộ người về phật giới không
163 Khi giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông được công bố ra ở Việt Nam thì loài người và người tu giải thoát lợi ích gì
164 Hoa ưu đàm là gì
165 Tại sao một số thầy tu nói thiền tông là tà đạo và cấm xuất bản Huyền Ký
 
PHẦN 13
166 Ông Thuần Đà cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật là có công đức không
167 Tạng bí mật của Như Lai đạt thành phật đạo dứt trừ phiển não là gì
168 Vô minh nó tự tại như vua không ai chế ngự được nghĩa là gì
169 Ở thế giới Tu Di tướng có vị phật Tu Di Đăng Vương có các tòa sư tử trang nghiêm hạng nhất là ý nghĩa gì
170 Cư sỹ Duy Ma Cật dời 32 ngàn tòa sư tử tới trong căn phòng ông mà không hề chật chội là ngụ ý gì
171 Thiên nữ rải hoa tới thân bồ tát thì rơi xuống tới thân các vị đệ tử thì dính lại nghĩa ý gì
172 Thiên nữ trả lời tôi vô chứng vô đắc nên được biện tài vô ngại nghĩa là sao
173 Thiên nữ nói chỉ ngửi mùi hương của công đức phật không ưa mùi hương của công đức nhị thừa là sao
174 Thiên nữ ở trong phòng Duy Ma Cật 12 năm chỉ để học pháp bất khả tư nghì có ỹ nghĩa là gì
175 Thiên nữ hỏi trong phòng Duy Ma Cật có 8 pháp khó đắc chưa từng có là 8 pháp gì
176 Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ sau khi diệt sẽ sanh nơi nào thiên nữ nói phật biến hóa sở sanh tôi cũng vậy là sao
177 Thiên nữ nói khi Xá Lợi Phất thành phàm phu thì sẽ chứng vô thượng bồ đề nghĩa là sao
178 Thiên nữ chứng vô sanh pháp nhẫn là ngụ ý gì
179 Ông Duy Ma Cật đến từ nước Diệu Hỷ của phật Vô Động Như Lai, nước Diệu Hỷ ở đâu
180 Muốn đắc cõi phật trong sạch phải học theo đạo sở hạnh của Vô Động Như Lai là ý gì
181 Ai cúng dường Duy Ma Cật thì như cúng dường chư Phật có ý nghĩa gì
182 Ai tín giả thọ trì kinh Duy Ma Cật được thọ ký đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác ý nghĩa là gì
183 Đức Phật kết tủa điện từ tạo thân người hay phân thân ứng thân hóa thân vào thế giới này để dạy phật Thích Ca
184 Chư Phật dùng phương pháp gì để giúp Xá Lợi Phất nhìn thấy phật giới
185 Tại sao Long Nữ có thể giải thoát mà vẫn can đảm lăn lộn trong tam giới này không về
186 Vị phật dẫn tánh phật vào tam giới theo chu kỳ hay lúc nào cũng được
187 Tại sao mỗi năm trái đất quay chậm lại 1 chút
188 Vùng hay mất tích máy bay tàu thuyền như tam giác quỷ Bermuda là do tự nhiên hay do thần thánh chi phối
189 Tại sao các thầy tu lại không dạy giác ngộ giải thoát mà hay nhắc tới chuyện tiền bạc
190 Giáo lý công bố ra có lợi ích gì và thiệt hại gì cho thế giới hữu hình và vô hình